19006172

Trách nhiệm lập danh sách cấp thẻ BHYT cho dân công hỏa tuyến

Trách nhiệm lập danh sách cấp thẻ BHYT cho dân công hỏa tuyến

Cho tôi hỏi về vấn đề như sau: Theo tôi biết thì đối tượng dân công tham gia chiến tranh biên giới sẽ được Nhà nước cấp thẻ BHYT cho đúng không? Tôi có được hướng dẫn là ra ủy ban xã để bên đó người ta lập danh sách cấp thẻ cho thì có đúng không? Hướng dẫn giúp tôi, cảm ơn nhiều.lập danh sách cấp thẻ BHYT

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế qua tổng đài 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể cho bạn như sau:

Thứ nhất, cấp thẻ BHYT đối với dân công hỏa tuyến

Căn cứ theo quy định tại Điểm đ Khoản 5 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng

5. Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc, gồm:

đ) Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.”

Dẫn chiếu đến quy định tại Điều 2 Quyết định 49/2015/QĐ-TTg như sau:

“Điều 2. Đối tượng và điều kiện áp dụng

1. Đối tượng

Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

2. Điều kiện

b) Dân công hỏa tuyến tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam từ tháng 5 năm 1975 đến ngày 07 tháng 01 năm 1979, ở biên gii phía Bắc từ tháng 02 năm 1979 đến tháng 12 năm 1988, làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào từ tháng 5 năm 1975 đến ngày 31 tháng 12 năm 1988, ở Campuchia từ tháng 01 năm 1979 đến ngày 31 tháng 8 năm 1989. Địa bàn thực hiện nhiệm vụ trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là các huyện biên giới, các huyện tiếp giáp với huyện biên giới có yêu cầu phục vụ, bảo đảm cho nhiệm vụ chiến đấu.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; nếu bạn là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến trong chiến tranh biên giới 1979 mà địa bàn thực hiện là các huyện biên giới, các huyện tiếp giáp với huyện biên giới có yêu cầu phục vụ, bảo đảm cho nhiệm vụ chiến đấu thì bạn sẽ được Nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí.

Thứ hai, trách nhiệm lập danh sách cấp thẻ BHYT cho dân công hỏa tuyến

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì:

“Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp về bảo hiểm y tế

3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã), ngoài việc thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này, có trách nhiệm lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn cho các đối tượng quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 12 của Luật này theo hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các điểm a, l và n khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật này; Ủy ban nhân dân cấp xã phải lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em đồng thời với việc cấp giấy khai sinh.”

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 11 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì:

“Điều 11. Lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế của một số đối tượng

5. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm lập danh sách đối tượng quy định tại Điều 2; các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 và 17 Điều 3; khoản 1, 2 và 4 Điều 4 và Điều 5 Nghị định này.”

Như vậy, theo quy định trên thì ủy ban nhân dân xã, phường sẽ có trách nhiệm lập danh sách cấp thẻ BHYT cho bạn khi bạn thuộc đối tượng dân công hỏa tuyến.

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Mã BHYT KC4 đi khám chữa bệnh đúng tuyến được hưởng bao nhiêu %?

Chuyển đổi mã hưởng BHYT cho người tham gia kháng chiến chống Mỹ

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam