19006172

Trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng cho NLĐ mới nhẩt

Trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng cho NLĐ mới nhẩt

Hồ sơ và trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng cho người lao động năm 2021 được quy định mới nhất như thế nào? Mong hướng dẫn giải đáp giúp tôi với ạ, xin cảm ơn rất nhiều.



giải quyết hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng Luật sư tư vấn chế độ tai nạn lao động trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn về Trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng cho NLĐ mới nhẩt đã được đội ngũ luật sư của chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, hồ sơ đề nghị giải quyết hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng cho NLĐ

Căn cứ theo quy định tại Điều 26 Nghị định 88/2020/NĐ-CP thì bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau khi nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động:

+) Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động cho người lao động theo Mẫu số 09 tại Phụ lục của Nghị định 88/2020/NĐ-CP;

+) Bản sao có chứng thực giấy chuyển viện đến đơn vị phục hồi chức năng lao động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (đối với trường hợp phải chuyển viện); hoặc bản sao có chứng thực bệnh án có nội dung chuyển bệnh nhân về khoa phục hồi chức năng (đối với trường hợp bệnh viện có khoa phục hồi chức năng);

+) Bản sao chứng từ thanh toán chi phí phục hồi chức năng, không bao gồm kinh phí cho trang thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng.

Thứ hai, Trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng cho NLĐ mới nhẩt

Căn cứ theo quy định tại Điều 27 Nghị định 88/2020/NĐ-CP như sau:

“Điều 27. Trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng cho người lao động

1. Người sử dụng lao động nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 26 Nghị định này cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, mang theo bản chính chứng từ thanh toán để đối chiếu với bản sao.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ theo Mẫu số 10 tại Phụ lục của Nghị định này và gửi quyết định (kèm theo dữ liệu danh sách hỗ trợ) cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp không hỗ trợ thì phải trả lời bằng văn bản cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định hỗ trợ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ phục hồi chức năng cho người lao động. Trường hợp không chi trả thì phải trả lời bằng văn bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và nêu rõ lý do.”

giải quyết hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng

Như vậy, theo quy định trên thì người sử dụng lao động nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 26 Nghị định này cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, mang theo bản chính chứng từ thanh toán để đối chiếu với bản sao.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định và sẽ quyết định việc hỗ trợ theo Mẫu số 10 và gửi quyết định (kèm theo dữ liệu danh sách hỗ trợ) cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định hỗ trợ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ phục hồi chức năng cho người lao động.

Trường hợp không chi trả thì phải trả lời bằng văn bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và nêu rõ lý do

Trên đây là bài viết về vấn đề Trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng cho NLĐ mới nhẩt, Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết sau đây:

Điều kiện và mức hỗ trợ chi phí phục hồi chức năng lao động

Có được hỗ trợ khi NLĐ phải chuyển đổi nghề nghiệp do bị TNLĐ?

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề gì thắc mắc Trình tự giải quyết hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng cho NLĐ mới nhẩt; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp

luatannam