19006172

Trợ cấp mai táng phí cho người đang hưởng tuất BHXH hàng tháng

Trợ cấp mai táng phí cho người đang hưởng tuất BHXH hàng tháng

Trợ cấp mai táng phí cho người đang hưởng tuất BHXH hàng tháng. Ông tôi 86 tuổi và đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng của bà. Vừa rồi ông mất, gia đình có được hưởng khoản trợ cấp mai táng gì không? mai táng phí cho người đang hưởng tuất BHXHTư vấn chế độ tử tuất:

Với câu hỏi của bạn: Trợ cấp mai táng phí cho người đang hưởng tuất BHXH hàng tháng, Tổng đài tư vấn xin trả lời như sau:

heo như thông tin bạn cung cấp, ông bạn đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng. Do đó, khi ông mất, gia đình sẽ được hưởng theo quy định của pháp luật.

Về vấn đề Trợ cấp mai táng phí cho người đang hưởng tuất BHXH hàng tháng cần căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 11 Nghị định 136/2013/NĐ-CP thì đối tượng được hưởng mai táng phí và mức mai táng phí được tính như sau:

“1. Những đối tượng sau đây khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng:

a) Đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 5 và 6 Điều 5 Nghị định này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

b) Con của người đơn thân nghèo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định này;

c) Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác.

2. Mức hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này. Trường hợp đi tượng quy định tại Khoản 1 Điều này được hỗ trợ chi phí mai táng với các mức khác nhau thì chỉ được hưng một mức cao nhất.”

mai táng phí cho người đang hưởng tuất BHXH

Tư vấn chế độ tử tuất trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy:

Trường hợp này thuộc quy định tại điểm c Khoản 1 Điều Điều 11 Nghị định 136/2013/NĐ-CP nên gia đình bạn được hưởng trợ cấp mai táng phí. Mức hỗ trợ chi phí mai táng là 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này: “Mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội (sau đây gọi chung là mức chuẩn trợ giúp xã hội) là 270.000 đồng.”  Do đó, trợ cấp mai táng mà gia đình bạn nhận được là 270.000 × 20 = 5.400.000 đồng.

Trên đây là bà viết về vấn đề Trợ cấp mai táng phí cho người đang hưởng tuất BHXH hàng tháng. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Mai táng phí cho người cao tuổi đang hưởng tuất hàng tháng

Chế độ tử tuất của người cao tuổi đang hưởng trợ cấp hằng tháng

Trên đây là quy định của pháp luật về: Trợ cấp mai táng phí cho người đang hưởng tuất BHXH hàng tháng. Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam