19006172

Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Mẹ tôi làm việc trong công ty sản xuất giấy và sơ ý bị tai nạn lao động khi đang làm việc trong công ty. Sau khi đưa vào bệnh điều trị được 2 ngày thì mất do mất quá nhiều máu và vết thương quá sâu. Mẹ tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội 5 năm. Vậy có thể hưởng trợ cấp một lần của bảo hiểm khi chết do tai nạn lao động không? Nhận tiền đó rồi thì có nhận được mai táng và tiền tuất 1 lần nữa không? Công ty mà mẹ tôi làm phải bồi thường gì không?


Trợ cấp một lần khi chết do tai nạnVới trường hợp trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của bạn Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Điều 52 Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 quy định như sau:

“Thân nhân người lao động được hưởng trợ cấp một lần bằng ba mươi sáu lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động bị chết và được hưởng chế độ tử tuất theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

2. Người lao động bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

3. Người lao động bị chết trong thời gian điều trị thương tật, bệnh tật mà chưa được giám định mức suy giảm khả năng lao động”.

Mẹ bạn được xác định là tai nạn lao động và mất sau khi vào viện 2 ngày tức là trong lần điều trị đầu tiên. Vì vậy, gia đình bạn có đủ điều kiện để hưởng trợ cấp một lần với mức hưởng là 36 lần mức lương cơ sở. Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 là 1.490.000 đồng/tháng.

Vậy, gia đình bạn có thể nhận mức trợ cấp một lần trong trường hợp chết do tai nạn lao động là:

Tổng = 36 (tháng) x 1.490.000 (đồng) = 53.640.000 đồng.

Thứ hai, về trợ cấp mai táng cho người chết vì tai nạn lao động

Căn cứ Điều 66 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

Điều 66. Trợ cấp mai táng

1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng:

a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên;

b) Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết.

Theo thông tin bạn cung cấp, mẹ bạn chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động. Như vậy, gia đình bạn được nhận mai táng phí với mức trợ cấp bằng 10 tháng lương cơ sở; tương đương 14.900.000 đồng. Việc nhận trợ cấp một lần không làm ảnh hưởng đến chế độ mai táng phí.

Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn

Tư vấn chế độ tai nạn lao động trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ ba, về trợ cấp tuất một lần

Căn cứ Điều 69 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 69. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần

Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần:

… 2. Người lao động chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng quy định tại khoản 2 Điều 67 của Luật này;

3. Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 67 mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;”

Như vậy, sau khi đã nhận trợ cấp tai nạn lao động một lần từ cơ quan BHXH thì thân nhân của mẹ bạn vẫn sẽ được nhận trợ cấp tuất một lần bình thường.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Mức hưởng trợ cấp tuất một lần theo luật mới

Thứ tư, về vấn đề bồi thường của công ty

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 3 Điều 4 Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

“Điều 4. Trợ cấp tai nạn lao động

1. Người lao động bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết trong các trường hợp sau thì được trợ cấp:

a) Tai nạn lao động mà nguyên nhân xảy ra tai nạn hoàn toàn do lỗi của chính người lao động bị nạn theo kết luận của biên bản điều tra tai nạn lao động;

… 3. Mức trợ cấp:

a) Ít nhất bằng 12 tháng tiền lương đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc chết do tai nạn lao động;…”

Như vậy, nếu mẹ bạn sơ ý dẫn tới tai nạn lao động và bị tử vong thì theo quy định trên công ty chỉ có trách nhiệm trả trợ cấp cho gia đình của bạn. Mức trợ cấp ít nhất bằng 12 tháng tiền lương. 

Trên đây là bài viết về vấn đề trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Tiền trợ cấp công ty trả cho người bị tai nạn lao động

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề gì thắc mắc về trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến về tai nạn lao động 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

-> Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất theo luật mới

luatannam