19006172

Trợ cấp một lần khi vợ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản

Trợ cấp một lần khi vợ không đủ điều kiện hưởng thai sản

Vợ tôi mới tham gia BHXH được 4 tháng nên không được hưởng chế độ thai sản, giờ vợ tôi sinh và tôi đã đóng tại công ty được 5 năm liên tục cho đến khi vợ sinh. Vậy Tổng đài tư vấn cho tôi hỏi tôi có được hưởng trợ cấp một lần khi vợ không đủ điều kiện hưởng khi sinh không? Tư vấn chế độ thai sản:Trợ cấp một lần khi vợ không đủ điều kiện

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với vấn đề trợ cấp một lần khi vợ không đủ điều kiện; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Theo quy định tại Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định về trợ cấp một lần khi sinh con như sau :

Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Điều 9. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

2. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:

“a) Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

b) Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.”

Theo đó:

Chồng sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh trong trường hợp chỉ có chồng tham gia BHXH, đồng thời người chồng đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Tuy nhiên, theo điểm c khoản 2 Công văn 3432/LĐTBXH-BHXH ngày 08 tháng 09 năm 2016 đã bổ sung thêm một trường hợp nữa được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con, cụ thể như sau:

Trợ cấp một lần khi vợ không đủ điều kiện Tư vấn chế độ thai sản trực tuyến 24/7: 1900 6172

“c) Trợ cấp một lần khi sinh con trong trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội theo Điều 38 của Luật bảo hiểm xã hội cũng được thực hiện đối với cả trường hợp người mẹ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà người cha đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.”

Như vậy:

Vợ bạn tham gia BHXH được 4 tháng nên không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản và bạn đóng BHXH tại công ty được 5 năm liên tục cho đến khi vợ bạn sinh, tức là đáp ứng được điều kiện đóng BHXH bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Do đó, bạn sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con theo điểm c khoản 1 Công văn 3432/2016/LĐTBXH-BHXH. Mức hưởng bằng 02 lần lương cơ sở tại tháng vợ bạn sinh (lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng), tương đương 2.980.000 đồng/con.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Lao động nam có được hưởng nguyên lương khi nghỉ chế độ thai sản

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho lao động nam

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì thắc mắc về vấn đề trợ cấp một lần khi vợ không đủ điều kiện;  vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam