19006172

Trợ cấp tai nạn lao động có được tăng?

Trợ cấp tai nạn lao động có được tăng?

Tôi bị suy giảm 48% khả năng lao động do bị tai nạn lao động tháng 9/2014. Hiện nay, tôi đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng. Tôi nghe nói năm 2016 có chính sách tăng lương hưu và trợ cấp của nhà nước theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP. Vậy tiền trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng của tôi có được tăng không?Trợ cấp tai nạn lao độngTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn cho bác như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Nghị định 55/2016/NĐ-CP quy định những đối tượng được áp dụng tăng lương hưu và trợ cấp như sau:

Điều 2. Đối tượng điều chnh

Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hằng tháng, bao gồm các đối tượng sau đây:

a) Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

b) Cán bộ xã, phưng, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 và Nghị định s 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ đang hưng lương hưu và trợ cấp hằng tháng.

c) Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000, Quyết đnh số 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

d) Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

đ) Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008, Quyết đnh số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Trợ cấp tai nạn lao động

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

e) Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

g) Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ”.

Như vậy, Nghị định 55/2016/NĐ-CP quy định đối tượng được điều chỉnh mức hưởng là người đang hưởng trợ cấp hàng tháng của cán bộ xã, phường, thị trấn theo quy định trên; người đang hưởng lương hưu; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động. Do vậy, người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng không được điều chỉnh tiền trợ cấp hàng tháng theo Nghị định này.

Tóm lại: bạn không thuộc đối tượng được điều chỉnh tăng tiền trợ cấp theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Đối tượng được điều chỉnh mức lương hưu theo Nghị Định 55/2016/NĐ-CP

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc xin vui lòng có thể liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp

luatannam