19006172

Trợ cấp thất nghiệp khi chưa hết hợp đồng được hưởng thế nào?

Trợ cấp thất nghiệp khi chưa hết hợp đồng được hưởng thế nào?

Trợ cấp thất nghiệp khi chưa hết hợp đồng được hưởng thế nào? Tôi có hợp đồng 2 năm với công ty nhưng công việc không được thuận lợi nên tôi làm hơn 1 năm là xin công ty nghỉ việc và được công ty chấp thuận rồi. Không biết như vậy thì tôi có hưởng trợ cấp thất nghiệp được không? Nếu được thì có giới hạn thời gian nộp hồ sơ không ạ? Tôi cần chuẩn bị những hồ sơ như thế nào? Tôi cám ơn nhiều!Trợ cấp thất nghiệp khi chưa hết hợp đồng

Tổng đài tư vấn bảo hiểm thất nghiệp: 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp khi chưa hết hợp đồng

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật việc làm năm 2013 về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp:

“Điều 49. Điều kiện hưởng

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này.”

Như vậy, để được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn phải đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nếu ký hợp đồng không xác định hoặc xác định thời hạn; phải đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng nếu ký hợp đồng thời vụ hoặc hợp đồng có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Trường hợp bạn ký hợp đồng thời hạn 02 năm, mới làm việc hơn 01 năm thì nghỉ. Nhưng trong thời gian đó, bạn vẫn thực hiện đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên và nghỉ việc đúng luật thì bạn vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thứ hai, thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 46 Luật việc làm năm 2013:

“Điều 46. Hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.”

Theo đó, trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản ký Nhà nước về việc làm thành lập.

Vì vậy, có giới hạn về thời gian nộp hồ sơ. Cụ thể, bạn phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng.

Thứ ba, hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp khi chưa hết hợp đồng

Căn cứ theo quy định tại Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP và Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP về hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp:

“Điều 16. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Quyết định thôi việc;

c) Quyết định sa thải;

d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

e) Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có nội dung cụ thể về thông tin của người lao động; loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động;

Trợ cấp thất nghiệp khi chưa hết hợp đồng

g) Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã;

h) Trường hợp người lao động không có các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động do đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật và người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền

3. Sổ bảo hiểm xã hội.”

Vậy, trường hợp bạn ký hợp đồng thời hạn 02 năm, nhưng chưa hết hợp đồng đã xin nghỉ thì phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

– Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu.

– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ: hợp đồng đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; quyết định thôi việc; quyết định sa thải; quyết định kỷ luật buộc thôi việc; thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

– Sổ bảo hiểm xã hội.

Trên đây là bài viết về Trợ cấp thất nghiệp khi chưa hết hợp đồng được hưởng thế nào?

Mọi thắc mắc liên quan đến Trợ cấp thất nghiệp khi chưa hết hợp đồng được hưởng thế nào, bạn vui lòng liên hệ Dịch vụ tư vấn bảo hiểm thất nghiệp: 19006172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

--> Có được đóng BHTN trong khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp?

luatannam