19006172

Trong thời gian thử việc 2 tháng có được hưởng TCTN không?

Trong thời gian thử việc 2 tháng có được hưởng TCTN không?

Anh chị cho em hỏi: em đóng BHTN được 10 năm 7 tháng. Bây giờ em muốn xin hưởng TCTN. Tuy nhiên em cũng đã xin được việc làm, và sau 2 tháng nữa hết thời gian thử việc thì em sẽ được công ty đóng BH theo quy định. Vậy khi thử việc có được hưởng TCTN nữa không? Sau 2 tháng thử việc được công ty đóng BH, em còn được nhận TCTN nữa không? Nếu không được nhận thì số tháng lương trợ cấp còn lại của em có được bảo lưu không? Hay sau này TCTN sẽ bị tính lại từ đầu? Mong anh chị giải thích giúp em!Hỗ trợ tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, trong thời gian thử việc 2 tháng có được hưởng TCTN không?

Căn cứ vào khoản 1 và khoản 2 Điều 49 Luật việc làm năm 2013 quy định như sau:

“Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;”

Mặt khác, theo khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP quy định:

“9. Sửa đổi, bổ sung điểm b, d, đ, e, h khoản 1; khoản 2; khoản 5 Điều 21:

“b) Có việc làm

Người lao động được xác định là có việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động có hiệu lực theo quy định của pháp luật;”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì bạn đóng BHTN được 10 năm 7 tháng và muốn xin hưởng TCTN. Nhưng bạn đã xin được việc làm, và sau 2 tháng hết thời gian thử việc thì sẽ được công ty đóng BH. Trường hợp bạn thử việc không thuộc trường hợp ký hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc chính thức nên trong thời gian 2 tháng thử việc bạn vẫn được hưởng TCTN.

Tuy nhiên, sau 2 tháng thử việc bạn được công ty đóng BH, được ký hợp đồng chính thức thì bạn được xác định là có việc làm. Do đó, trong trường hợp này bạn sẽ bị chấm dứt hưởng TCTN và không được nhận tiền TCTN nữa.

Thứ hai, có được bảo lưu số tháng chưa hưởng TCTN không?

Căn cứ vào khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP quy định như sau:

“9. Sửa đổi, bổ sung điểm b, d, đ, e, h khoản 1; khoản 2; khoản 5 Điều 21:

5. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 1 Điều này thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định,…”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì sau khi bạn có việc làm và ký hợp đồng chính thức thì sẽ bị chấm dứt hưởng TCTN và bạn phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm.

Do đó, số tháng còn lại bạn chưa hưởng sẽ được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng TCTN cho lần hưởng tiếp theo khi bạn đủ điều kiện, mà sau này TCTN của bạn không phải tính lại từ đầu.

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc thì bạn có thể liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Thông báo đã tìm được việc làm khi đang trong thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp

Có được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đóng ngắt quãng?

Trả lời

mặt nạ đất sét