19006172

Trường hợp ký HĐLĐ mới có được nhận tiền TCTN nữa không?

Trường hợp ký HĐLĐ mới có được nhận tiền TCTN nữa không?

Em có ký HĐLĐ với công ty mới vào đầu tháng 10/2020 vậy thì em có còn được nhận tiền TCTN nữa không? Trước đó em đã được hưởng 3 tháng rồi. Nếu không được hưởng nữa thì em có phải đi khai báo mình đã tìm được việc làm không? Và tiền TCTN còn lại giải quyết như thế nào? 

ký HĐLĐ mới có được nhận tiền TCTN

Hỗ trợ tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, trường hợp ký HĐLĐ mới có được nhận tiền TCTN nữa không?

Căn cứ vào Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP và theo khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP quy định như sau:

9. Sửa đổi, bổ sung điểm b, d, đ, e, h khoản 1; khoản 2; khoản 5 Điều 21:

“b) Có việc làm

Người lao động được xác định là có việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động có hiệu lực theo quy định của pháp luật;”

Như vậy, pháp luật quy định trường hợp chấm dứt hưởng TCTN là có việc làm, đã giao kết hợp HĐLĐ từ đủ 01 tháng trở lên. Đối chiếu với trường hợp của bạn thì bạn có ký HĐLĐ với công ty mới vào đầu tháng 10/2020, nếu thời hạn HĐLĐ mới từ đủ 1 tháng trở lên thì bạn thuộc trường hợp chấm dứt hưởng TCTN.

Thứ hai, nếu không được hưởng TCTN thì có phải đi khai báo đã tìm được việc làm không? 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP và theo khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP quy định như sau:

9. Sửa đổi, bổ sung điểm b, d, đ, e, h khoản 1; khoản 2; khoản 5 Điều 21:

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày người lao động thuộc các trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các điểm b, c, d và h khoản 1 Điều này, người lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và kèm theo bản sao giấy tờ có liên quan đến việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày ghi trên dấu bưu điện.”

Như vậy, sau khi ký kết HĐLĐ thì bạn sẽ phải lên thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động để chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Thứ ba, khi chấm dứt hưởng TCTN thì tiền TCTN còn lại giải quyết như thế nào?

Căn cứ vào khoản 5 Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP và theo khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP quy định như sau:

9. Sửa đổi, bổ sung điểm b, d, đ, e, h khoản 1; khoản 2; khoản 5 Điều 21:

5. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 1 Điều này thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, trừ trường hợp người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại điểm b, c, h khoản 1 Điều này nhưng không thực hiện thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp và trừ những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu trong quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có).”

Như vậy, người lao động bị chấm dứt hưởng TCTN khi có việc làm thì thời gian còn lại chưa nhận TCTN sẽ được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo đủ điều kiện. Đối chiếu với trường hợp của bạn thì bạn có việc làm và khai báo tình trạng việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm thì tiền TCTN còn lại sẽ được bảo lưu cho lần hưởng TCTN tiếp theo khi bạn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Mọi thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn.

Các trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Hoàn lại trợ cấp thất nghiệp khi không khai báo tìm được việc làm

mặt nạ đất sét