19006172

Không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đúng hẹn

Không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đúng hẹn

Chào anh chị, em có nộp hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp thì nhận được giấy hẹn trình diện ngày 1/3/2021 nhưng do hôm đó em bận việc nên không lên được. Nay em lên trung tâm dịch vụ việc làm thì bên đó đóng cửa do đi tập huấn. Vậy trường hợp này 05/3/2021 em có thể lên nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp được không ạ?Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:Nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn,với câu hỏi của bạn về vấn đề không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đúng hẹn, chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Theo quy định tại Khoản 8,  Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP: 

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 18:

“3. Trong 03 ngày làm việc được ghi trên phiếu hẹn trả kết quả theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này, nếu người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc không ủy quyền cho người khác đến nhận quyết định và không thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm về lý do không thể đến nhận thì được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động hết hạn nhận quyết định theo phiếu hẹn trả kết quả, trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này.

Quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để không chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động; 01 bản đến người lao động.”

Như vậy, nếu không thuộc các trường hợp ốm đau, thai sản, bị tai nạn hay chịu ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền và sau 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, người lao động không đến nhận hoặc không ủy quyền cho người khác đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Sau 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn, trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Trong trường hợp của bạn, ngày trình diện ghi trong phiếu hẹn trả kết quả là ngày 01/03/2021. Do đó, thời hạn để bạn trực tiếp đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc ủy quyền cho người khác đến nhận là đến hết ngày 3/03/2021. Vậy nên, đến ngày 05/3/2021 bạn đã quá hạn nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp và được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệpTư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Giải quyết quyền lợi

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP:

“5. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động trong trường hợp hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nêu tại Khoản 3 Điều này được cộng dồn theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật Việc làm để tính cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo”.

Như vậy, trong tình huống này, khi có quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian tính đóng bảo hiểm thất nghiệp của bạn sẽ được cộng dồn, từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi bạn chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Khoản 1 Điều 45 Luật việc làm 2013.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp đúng hẹn thì có được đến nhận vào hôm khác không? Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết:

Cách tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Có thể làm tròn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không?

Trong quá trình giải quyết còn vướng mắc, bạn vui lòng liên hệ tới Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam