19006172

Tư vấn tính tiền lương hưu và dự liệu phương án về hưu

I. THÔNG TIN NGƯỜI HƯỞNG HƯU

– Anh sinh ngày 13/11/1969, hiện nay là 52 tuổi 2 tháng.

– Thời gian đóng BHXH là 31 năm 2 tháng.

II. TÍNH MỨC BÌNH QUÂN TIỀN LƯƠNG 31 NĂM 2 THÁNG

Anh vừa làm việc ở nhà nước (lương hệ số) vừa làm việc theo mức lương nên tính bình quân tiền lương làm căn cứ hưởng hưu dựa trên công thức:

(tổng lương nhà nước + tổng lương tư nhân)/31 năm 2 tháng = lương bình quân

Thứ nhất, tính bình quân tiền lương, tiền công trong giai đoạn anh làm việc tại Doanh nghiệp ngoài nhà nước;

Tổng tiền lương tính bằng: 864.087.300 đồng với số tháng làm việc ở Doanh nghiệp ngoài nhà nước là 76 tháng. Do đó, mức bình quân tiền lương tính bằng: 864.087.300 đồng/76 tháng = 11.369.570 đông;

Thứ hai, tính bình quân tiền lương, tiền công trong giai đoạn anh làm việc nhà nước hưởng lương theo hệ số lương;

Do anh đóng bảo hiểm từ năm 1991 nên tính bình quân tiền lương giai đoạn hệ số là 5 năm cuối từ 1/2011-12/2015. Mức lương cơ sở của Nhà nước hiện tại là 1.490.000 đồng;

Tổng tiền lương của 05 năm cuối là: 351.461.200 đồng. Vậy, mức bình quân tiền lương được tính bằng: 351.461.200 đồng/60 tháng = 5.857.687 đồng

Anh làm việc trong nhà nước từ tháng 3/1991 đến tháng 12/2015 là 298 tháng. Như vậy, tổng tiền lương làm trong nhà nước được tính bằng: bình quân tiền lương 5 năm cuối * số tháng làm nhà nước = 5.857.687 * 298 tháng = 1.745.590.627 đồng

Như vậy, mức lương bình quân cả quá trình đóng (giai đoạn ngoài nhà nước và giai đoạn làm nhà nước) được tính như sau: (864.087.300 + 1.745.590.627) / (76+298)= 6.977.748 đồng.

III. TÍNH TIỀN LƯƠNG HƯU VÀ DỰ LIỆU PHƯƠNG ÁN VỀ HƯU

1. Nghỉ hưu đúng tuổi theo quy định Nhà nước 62 tuổi

Hiện nay anh 52 tuổi 4 tháng, do đó anh phải chờ đến đủ 62 tuổi vào tháng 11/2031 mới được về hưu. Như vậy, anh có 02 phương án lựa chọn: hoặc là đóng tiếp Bảo hiểm đến khi đủ tuổi vào tháng 11/2031 và nghỉ hưu hoặc là nghỉ luôn hiện nay và chờ đến tháng 11/2031 và về hưu.

Trường hợp 01: Nghỉ luôn và chốt sổ bảo hiểm chờ ở nhà đến 11/2031 làm lương hưu anh được những quyền lợi sau:

(1): Chế độ thất nghiệp: được nhận 12 tháng thất nghiệp, mỗi tháng nhận 4.980.000 đồng/tháng. Vậy 12 tháng anh sẽ được nhận 59.760.000 đồng (Lưu ý mỗi tháng nhận 1 lần không được nhận 1 cục);

(2): Chế độ hưu trí:

+) Mức lương bình quân là: 6.977.748 đồng;

+) Tỷ lệ hưởng lương hưu: 20 năm đóng đầu được nhận 45%, sau đó thêm 1 năm đóng BHXH hưởng 2%. Vậy 31.5 năm đóng BHXH được hưởng: 68% mức bình quân tiền lương;

Vậy, tiền lương hưu anh nhận được: = 68% * 6.977.748 = 4.744.869 đồng/tháng.

Tính tiền lương hưu

Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172

Trường hợp 02: Anh đóng tiếp Bảo hiểm xã hội đến tháng 10/2030 thì xin nghỉ chốt sổ làm chế độ: (em khuyến nghị nghỉ trước 01 năm tức là khi đủ 61 tuổi thì nghỉ và làm thất nghiệp, sau đó thì nhận hưu). Chế độ của anh khi đó là:

(1) Chế độ thất nghiệp: Anh cũng được nhận 12 tháng thất nghiệp, Mỗi tháng thất nghiệp được nhận: 60% mức lương 06 tháng cuối đóng BHXH.

(2) Chế độ hưu trí: Do anh đóng thêm BHXH đến tận tháng 10/2030, khi đó tổng số năm đóng BHXH của anh sẽ là khoảng 39 năm BHXH. Khi này anh sẽ được hưởng tối đa 75% mức bình quân lương hưu, số năm đóng thừa được nhận 1 lần;

(Lưu ý, do anh đóng tiếp và khi đó mức lương bình quân của anh sẽ thay đổi và tiền bình quân của anh sẽ cao hơn hiện tại mà không phải là mức 6.9tr như em tính ở trên, nếu anh cho em số liệu dự tính 8 năm tới anh đóng BHXH mức lương bao nhiêu em sẽ dựa đoán được cho anh )

Lời khuyên: Nếu đủ sức khỏe và đi làm thì em khuyên vẫn nên đóng tiếp và nghỉ việc ở tuổi 61 về nhận thất nghiệp, nhận xong thì làm lương hưu.

2. Nghỉ hưu trước tuổi khi suy giảm khả năng lao động 61%

Nếu anh muốn về theo diện suy giảm 61% khả năng lao động thì anh cần phải chờ đến tháng 6/2026 khi anh đủ 56 tuổi 6 tháng mới về hưu được. KHi về trước tuổi thì cứ 1 năm về trước anh sẽ bị trừ 2%. Ví dụ tỷ lệ hưởng lương hưu của anh là 68% mà anh về hưu trước 5 năm thì sẽ bị trừ 10%, sẽ chỉ còn 58% tỷ lệ hưởng hưu tính trên mức lương bình quân.

Lời khuyên: việc về hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động 61% chỉ áp dụng với trường hợp bị nhiều bệnh tật, thông thường thì ít có thể về được theo trường hợp này.

Nếu như bạn có nhu cầu tính toán mức hưởng lương hưu hoặc muốn tư vấn về các trường hợp nghỉ hưu và dự đoán về tiền lương hưu được hưởng trong tương lai, vui lòng sử dụng dịch vụ tính toán chế độ hưu trí của chúng tôi: Dịch vụ tính chế độ hưu trí chính xác 100%

Bài viết liên quan:

luatannam