19006172

Tỷ lệ đóng bảo hiểm cho người nước ngoài trong tháng 3/2021

Tỷ lệ đóng bảo hiểm cho người nước ngoài trong tháng 3/2021

Chào tổng đài tư vấn! Vui lòng cho tôi hỏi trong tháng 3/2021 thì tỷ lệ đóng bảo hiểm đối với người lao động nước ngoài và công ty được quy định như thế nào? Xin cảm ơn các bạn!Tỷ lệ đóngTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về vấn đề của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Công văn 3104/BHXH-PTHU hướng dẫn thu BHYT đối với người lao động là người nước ngoài:

“1. Thu BHYT đối với người lao động là người nước ngoài:

Kể từ 01/10/2009, người lao động là người nước ngoài (sau đây gọi tắt là NLĐNN) làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp (gọi chung là đơn vị) là đối tượng có trách nhiệm đóng BHYT (quy định tại điểm a khoản 1 điều 1 Thông tư Liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Liên Bộ Y tế – Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT).

– Mức đóng BHYT cho NLĐNN là 3% tiền lương, tiền công tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 2%, người lao động đóng 1%. Kể từ ngày 01/01/2010, mức đóng BHYT là 4,5% tiền lương, tiền công, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%, người lao động đóng 1,5%”.

Bên cạnh đó, Khoản 1 Điều 12 và Khoản 1 Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định:

“Điều 12. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động

1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định này, hàng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất”.

“Điều 13. Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động quy định tại khoản 3 Điều 2 của Nghị định này, hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động như sau:

a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

b) 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 01 tháng 01 năm 2022″.

Tỷ lệ đóng

 

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Theo đó, trong tháng 3/2021 thì tỷ lệ đóng bảo hiểm đối với người lao động nước ngoài và công ty được xác định như sau:

– Đối với người sử dụng lao động (đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động):

+) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

+) 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

+) 3% vào quỹ của BHYT.

– Đối với người lao động: đóng bằng 1,5% mức tiền lương tháng vào quỹ bảo hiểm y tế.

Lưu ý:

– Người lao động nước ngoài sẽ không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp. 

– Từ ngày 01/01/2022, người lao động nước ngoài hàng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất; người sử dụng lao động đóng 14%.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Mức đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động nước ngoài 

Mức đóng bảo hiểm y tế cho người nước ngoài?

Nếu còn vướng mắc về Tỷ lệ đóng bảo hiểm cho người nước ngoài trong tháng 3/2021 bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam