19006172

Vợ liệt sỹ tái giá khi chết có được mai táng phí không?

Vợ liệt sỹ tái giá 

Tôi xin hỏi, trường hợp liệt sĩ không có con, bố liệt sĩ đã chết, mẹ liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, vợ liệt sỹ tái giá nhưng vẫn chăm sóc mẹ liệt sĩ thì có được hưởng chế độ gì không?vợ liệt sỹ tái giáTư vấn bảo hiểm xã hội:

Chào bạn, với câu hỏi của bạn về vấn đề mai táng phí cho vợ liệt sĩ tái giá khi chết, Tổng đài tư vấn xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 8 Nghị định 31/2013 NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh ưu đã người có công với cách mạng 2005 quy định như sau: 

“Điều 20. Chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng

1. Thân nhân của một liệt sĩ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng một lần mức chuẩn.

2. Thân nhân của hai liệt sĩ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng hai lần mức chuẩn.

3. Thân nhân của ba liệt sĩ trở lên được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng ba lần mức chuẩn.

4. Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng một lần mức chuẩn.

5. Thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng mà chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp ưu đãi.

6. Thời điểm hưởng:

d) Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác nhưng nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống được Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ra quyết định;”

vợ liệt sỹ tái giáTư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy, vợ của liệt sỹ tái giá được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng một lần mức chuẩn. Ngoài ra, không có quy định hưởng trợ cấp mai táng phí. 

Kết luận:

Vợ liệt sỹ tái giá khi chết không được hưởng mai táng phí.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại bài viết :

Hỗ trợ mai táng phí cho người cao tuổi

Tính hưởng trợ cấp tuất một lần theo luật mới

Mọi vấn đề còn vướng mắc về quyền lợi của vợ liệt sỹ tái giá. Bạn  vui lòng liên hệ Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam