19006172

Xác định đối tượng cựu chiến binh được hưởng 100% chi phí BHYT

Xác định đối tượng cựu chiến binh được hưởng 100% chi phí BHYT

Xác định đối tượng cựu chiến binh được hưởng 100% chi phí BHYT. Tôi muốn hỏi về quyền lợi đổi mã thẻ bhyt. tháng 2/1984. tôi nhập ngũ vào E141f312, có tham gia trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên Hà Tuyên. Tháng 2/1987, xuất ngũ về địa phương. Năm 1995 tôi được kết nạp vào hội Cựu chiến binh và đã có thẻ hội viên. Năm 2016 tôi được nhận trợ cấp theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTG và được cấp thẻ bhyt có mã KC2. Hiện nay tất cả các thẻ bhyt có mã KC2, đều được cấp đổi mới có mã KC4 và chỉ được hưởng 80% chi phí BHYT nếu vượt trần.

Vậy tôi xin hỏi tổng đài bản thân có thuộc đối tượng ở mục b khoản 4 điều 3 Nghị định 146/2018 của chính phủ không? Và tôi muốn chuyển mã thẻ bhyt từ KC4 sang mã thẻ CB2 được không, nếu được thì cần những thủ tục gì? Tôi xin cảm ơn.Xác định đối tượng cựu chiến binh được hưởng 100Tư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Về vấn đề xác định đối tượng cựu chiến binh được hưởng 100% chi phí BHYT; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định Điểm b Khoản 4 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

“Điều 3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng

4. Cựu chiến binh, gồm:

b) Cựu chiến binh tham gia kháng chiến sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh và tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ, gồm:

– Quân nhân, công nhân viên quốc phòng đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (sau đây gọi tắt là Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg);

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 chuyên ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (không được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg);

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã phục viên, nghỉ hưu hoặc chuyển ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

– Dân quân, tự vệ đã tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg”

Như vậy

Nếu thuộc một trong các đối tượng cựu chiến binh theo quy định trên sẽ được cấp thẻ BHYT với mức hưởng là 100% chi phí KCB BHYT với mã CB2.

Xác định đối tượng cựu chiến binh được hưởng 100

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến qua tổng đài 24/7 : 1900 6172

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; tháng 2/1984. bạn nhập ngũ vào E141f312, có tham gia trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên Hà Tuyên. Tháng 2/1987, xuất ngũ về địa phương. Năm 1995 bạn được kết nạp vào hội Cựu chiến binh và đã có thẻ hội viên.

Năm 2016 bạn được nhận trợ cấp theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTG và được cấp thẻ bhyt có mã KC2. Hiện nay tất cả các thẻ bhyt có mã KC2, đều được cấp đổi mới có mã KC4 và chỉ được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh nếu vượt trần.

Vậy, bạn thuộc đối tượng cựu chiến binh ở điểm b khoản 4 điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP. Do đó, đủ điều kiện để chuyển mã thẻ BHYT từ KC4 sang mã thẻ CB2.

Kết luận:

Trường hợp của bạn được xác định là đối tượng cựu chiến binh và sẽ được chuyển mã thẻ BHYT từ KC4 sang mã thẻ CB2 theo quy định.

Trên đây là bài viết về vấn đề xác định đối tượng cựu chiến binh được hưởng 100% chi phí BHYT. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết tại:

Đổi mã quyền lợi BHYT cho người tham gia kháng chiến sau năm 1975

Chuyển đổi mã quyền lợi BHYT cho quân nhân về hưu

Nếu còn vướng mắc bạn về việc xác định đối tượng cựu chiến binh được hưởng 100% chi phí BHYT; vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam