19006172

Xác định đối tượng cựu chiến binh được hưởng 100% chi phí BHYT

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn hỏi về quyền lợi đổi mã thẻ bhyt. tháng 2/1984. tôi nhập ngũ vào E141f312, có tham gia trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên Hà Tuyên. Tháng 2/1987, xuất ngũ về địa phương. Năm 1995 tôi được kết nạp vào hội Cựu chiến binh và đã có thẻ hội viên. Năm 2016 tôi được nhận trợ cấp theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTG và được cấp thẻ bhyt có mã KC2. Hiện nay tất cả các thẻ bhyt có mã KC2, đều được cấp đổi mới có mã KC4 và chỉ được hưởng 80% chi phí BHYT nếu vượt trần.Vậy tôi xin hỏi tổng đài bản thân có được Xác định đối tượng cựu chiến binh được hưởng 100% chi phí BHYT Không? tôi muốn chuyển mã thẻ bhyt từ KC4 sang mã thẻ CB2 được không, nếu được thì cần những thủ tục gì? Tôi xin cảm ơn.Xác định đối tượng cựu chiến binh được hưởng 100Tư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Về vấn đề xác định đối tượng cựu chiến binh được hưởng 100% chi phí BHYT; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Những đối tượng cựu chiến binh được cấp thẻ bảo hiểm y tế mã CB2.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

Điều 3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng

4. Cựu chiến binh, gồm:

a) Cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước theo quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh (sau đây gọi tắt là Nghị định số 150/2006/NĐ-CP), được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh (sau đây gọi tắt là Nghị định số 157/2016/ NĐ-CP).

b) Cựu chiến binh tham gia kháng chiến sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh và tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ, gồm:

– Quân nhân, công nhân viên quốc phòng đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (sau đây gọi tắt là Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg);

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 chuyển ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (không được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg);

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã phục viên, nghỉ hưu hoặc chuyển ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

– Dân quân, tự vệ đã tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg .”

Như vậy, những cựu chiến binh thuộc một trong những đối tượng được quy định vừa nêu ở trên sẽ được ngân sách nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế mã CB2.

Xác định đối tượng cựu chiến binh được hưởng 100% chi phí BHYT

Theo nội dung câu hỏi,  tháng 2/1984. bác nhập ngũ vào E141f312, có tham gia trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên Hà Tuyên. Tháng 2/1987, bác xuất ngũ về địa phương thì bác thuộc đối tượng cựu chiến binh được cấp thẻ bảo hiểm y tế với mã CB2 theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 3 của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Vì bác là quân nhân trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc đã xuất ngũ.

Hướng dẫn cách chuyển mã quyền lợi KC4 sang CB2 cho đối tượng cựu chiến binh.

Bước 1. Cựu chiến binh được hưởng quyền lợi CB2 chuẩn bị hồ sơ:

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS); Quyết định phục viên hoặc xuất ngũ hoặc chuyển ngành ghi rõ thời gian, địa điểm nơi trực tiếp chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu theo quy định tại Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp Quyết định phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành không ghi rõ thời gian, địa điểm nơi trực tiếp chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu thì bổ sung bản xác nhận về địa bàn phục vụ trong quân đội của đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương đương trở lên nơi trực tiếp quản lý đổi tượng trước khi phục viên, xuất ngũ theo Mẫu số 04B-HBKV.

– Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng phụ cấp khu vực (ban hành kèm theo Thông tư số 181/2016/TT-BQP đối với người có thời gian phục vụ trong quân đội trước ngày 1/1/2007).

Bước 2. Cựu chiến binh được hưởng quyền lợi CB2 nộp hồ sơ tại cơ quan bảo hiểm cấp huyện và nhận giấy hẹn trả kết quả từ cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 3. Cự chiến binh được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế mã CB2 nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm hoặc nhận kết quả qua đường bưu điện (hình thức nhận đã được đăng kí khi cựu chiến binh nộp hồ sơ).

Đối tượng cựu chiến binh được hưởng 100% chi phí BHYT có đúng không

Căn cứ pháp luật: điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 14. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các khoản 3, 4, 8, 9, 11 và 17 Điều 3 Nghị định này;  

Như vậy, đối tượng cựu chiến binh được hưởng 100% chi phí BHYT khi đi khám, chữa bệnh đúng theo trình tự thủ tục mà luật quy định (khám, chữa bệnh đúng tuyến). Tuy nhiên, 100% chi phí khám, chữa bệnh đúng tuyến nếu chi phí khám, chữa bệnh đó có nằm trong danh mục hưởng bảo hiểm y tế do bộ y tế ban hành. Những loại chi phí không nằm trong danh mục được hưởng bảo hiểm y tế thì đối tượng cựu chiến binh dù được hưởng 100% chi phí BHYT vẫn phải tự chi trả như đa số các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác.  

Xác định đối tượng cựu chiến binh được hưởng 100

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến qua tổng đài 24/7 : 1900 6172

Kết luận: Trường hợp của bạn được xác định là đối tượng cựu chiến binh và sẽ được chuyển mã thẻ BHYT từ KC4 sang mã thẻ CB2 theo quy định.

Trên đây là bài viết về vấn đề xác định đối tượng cựu chiến binh được hưởng 100% chi phí BHYT. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết tại:

Nếu còn vướng mắc bạn về việc xác định đối tượng cựu chiến binh được hưởng 100% chi phí BHYT; vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam