19006172

Xác định mức hưởng BHXH một lần ở doanh nghiệp tư nhân

Xác định mức hưởng BHXH một lần ở doanh nghiệp tư nhân

Tôi làm việc ở doanh nghiệp tư nhân liên tục từ 1/2016, tham gia bảo hiểm được 1 năm 4 tháng rồi nghỉ việc thì mức hưởng của tôi được tính như thế nào ạ? Mức lương 6 tháng đầu năm 2016 là 4.750.000, 6 tháng tiếp là 5.050.000, 4 tháng còn lại là 5.350.000. Hồ sơ của tôi cần chuẩn bị những gì?mức hưởng BHXH một lần ở doanh nghiệp

Luật sư tư vấn bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, xác định mức hưởng BHXH một lần ở doanh nghiệp tư nhân

Về xác định số tháng hưởng BHXH

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

“Điều 19. Bảo hiểm xã hội một lần

4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.”

Như vậy, đối chiếu với trường hợp của bạn, bạn đóng BHXH được 1 năm 4 tháng bắt đầu từ tháng 1/2016 nên thời gian đóng BHXH của bạn sẽ được làm tròn 1,5 năm để tính mức hưởng BHXH một lần.

Do đó, số tháng hưởng BHXH một lần của bạn là: 1,5 x 2 = 3 tháng.

Về xác định mức bình quân tiền lương đóng BHXH để tính mức hưởng BHXH 1 lần

Căn cứ Khoản 2 Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

Điều 20. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

2. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định quy định tại khoản 2 Điều 62 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

Mbqtl

=

Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng bảo hiểm xã hội


Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội”

Bên cạnh đó, bạn còn được hưởng thêm hệ số trượt giá. Căn cứ theo Khoản 1 Điều 2 Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH thì mức điều chỉnh tiền lương đóng BHXH  của bạn năm 2016 là 1.10 và năm 2017 là 1.06.

Như vậy, Mbqtl khi đã tính cả hệ số trượt giá = {[(4.750.000 x 6 + 5.050.000 x 6) x 1.10] + 5.350.000 x 4 x 1.06} : 16 = 5.460.250 đồng.

Mức hưởng BHXH 1 lần = Mbqtl x Số tháng hưởng BHXH = 5.460.250 x 3 = 16.380.750 đồng.

Thứ hai, hồ sơ hưởng BHXH một lần ở doanh nghiệp tư nhân

Căn cứ theo tiết 1.2.3, điểm 1.2, khoản 1 Điều 6 Quyết định số 166/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

Điều 6. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

1. Trách nhiệm của Bộ phận TN-Trả KQ

1.2. Tiếp nhận hồ sơ do đơn vị SDLĐ, Ủy ban nhân dân cấp xã, người lao động và thân nhân nộp với thành phn hồ sơ cho từng loại chế độ như sau:

1.2.3. Đối với hưởng BHXH một lần; hưởng trợ cấp một lần trong trường hợp đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài định cư, công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam: Hồ sơ theo quy định tại Điều 109 Luật BHXH; Điều 4, khoản 4 Điều 13, khoản 2 Điều 25 Thông tư số 56/2017/TT-BYT; điểm đ khoản 9 Điều 22 Thông tư số 181/2016/TT-BQP; khoản 1, 2 Điều 15 và khoản 1 Điều 16 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP, gồm:

a) Trường hợp hưng BHXH một lần.

a1) S BHXH.

a2) Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần trong trường hợp nghỉ việc của bạn gồm những giấy tờ sau:

– Sổ bảo hiểm xã hội đã chốt toàn bộ quá trình đóng bao gồm đầy đủ tờ bìa và các tờ rời;

– Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần theo mẫu số 14-HSB;

Bên cạnh đó, khi nộp hồ sơ bạn mang theo sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú và chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Xác định mức bình quân lương tháng để hưởng BHXH 1 lần

Có được tính tiền trượt giá khi tính BHXH 1 lần không?

mặt nạ đất sét