19006172

Xác định tiền lương đóng BHXH của người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Xác định tiền lương đóng BHXH của người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Xác định tiền lương đóng BHXH của người lao động đi làm việc ở nước ngoài? Tôi là người đi lao động tại Hàn Quốc và trước đây ở trong nước tôi chưa từng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tôi muốn hỏi: 22% tôi phải đóng theo mức lương cơ bản tại Hàn Quốc hay mức lương cơ bản của Việt Nam. Tôi xin cảm ơn!Làm việc ở nước ngoàiTư vấn bảo hiểm xã hội:

Với câu hỏi của bạn Tổng đài tư vấn xin trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

g) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Như vậy người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 85 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc:

2. Người lao động quy định tại điểm g khoản 1 Điều 2 của Luật này, mức đóng và phương thức đóng được quy định như sau:

a) Mức đóng hằng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất bằng 22% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài, đối với người lao động đã có quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; bằng 22% của 02 lần mức lương cơ sở đối với người lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần“.

Làm việc ở nước ngoài

 

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy:

Theo quy định trên thì mức đóng hằng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất của người đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng lao động là 22% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài đối với người đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc bằng 22% của 02 lần mức lương cơ sở đối với người lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Do đó, bạn chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trước khi đi làm việc ở nước ngoài thì mức đóng hằng tháng bằng 22% của 02 lần mức lương cơ sở áp dụng tại Việt Nam (lương cơ sở hiện nay là 1.390.000 đồng) và tương đương 611.600 đồng/tháng. 

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động?

Đóng bảo hiểm bao nhiêu năm thì được hưởng lương hưu.

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam