19006172

Có được từ chối việc làm do trung tâm giới thiệu?

Có được từ chối việc làm do trung tâm giới thiệu?

Ngày 16/12/2020 tôi đến nộp hồ sơ xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm giới thiệu việc làm và được hẹn ngày 20/12 đến tham dự phiên giao dịch việc làm tại trung tâm và tôi cũng nhận được phiếu hẹn trả lời kết quả hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày 17/1/2021. 

Tôi muốn hỏi khi tôi đến phiên giao dịch việc làm đó trung tâm giới thiệu việc làm cho tôi nhưng công việc không phù hợp với chuyên môn của tôi hay mức lương thấp tôi không đồng ý làm thì tôi có được từ chối việc làm đó không và nếu từ chối tôi có được hưởng BHTN không? Nếu được hưởng thì khi nào tôi sẽ được nhận tiền trợ cấp? Tôi sẽ được nhận 1 lần hay là từng tháng?Có được từ chối việc làmTư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi Có được từ chối việc làm do trung tâm giới thiệu cho chúng tôi, với trường hợp của bạn Tổng đài tư vấn xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 53 Luật việc làm năm 2013 quy định :

“3.  Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;

b) Tìm được việc làm;

c) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

d) Hưởng lương hưu hằng tháng;

đ) Sau 02 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng”.

Bên cạnh đó, Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP quy định:

9. Sửa đổi, bổ sung điểm b, d, đ, e, h khoản 1; khoản 2; khoản 5 Điều 21:

đ) Sau 02 lần người lao động từ chối việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ chối việc làm thuộc một trong các trường hợp sau, được xác định là không có lý do chính đáng:

– Người lao động được trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu việc làm phù hợp với ngành, nghề, trình độ được đào tạo hoặc công việc người lao động đã từng làm được ghi trong phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm nhưng không đến tham gia dự tuyển lao động;

– Người lao động đã tham gia dự tuyển lao động theo giới thiệu của trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và được người sử dụng lao động tuyển dụng nhưng không nhận việc làm đã trúng tuyển, trừ trường hợp việc làm đó không đúng như thông báo tuyển lao động của người sử dụng lao động.”

Có được từ chối việc làm

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Theo đó, nếu bạn được trung tâm giới thiệu việc làm mà việc làm đó không phù hợp với chuyên môn thì bạn có thể từ chối và được coi là có lý do chính đáng. Trường hợp này bạn vẫn được hưởng trơ cấp thất nghiệp.

Nếu việc làm được giới thiệu phù hợp với chuyên môn hoặc là công việc trước đây bạn đã làm thì sau 2 lần từ chối thì bạn sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tối đa trong 20 ngày làm việc kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm nhận đủ hồ sơ bạn sẽ được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên. Và theo Điều 19 Nghị định 28/2015/NĐ-CP thì hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp phải thông báo về quá trình tìm kiếm việc làm, nếu không khai báo thì sẽ bị tạm dừng hưởng. Do đó, bạn chỉ có thể nhận trợ cấp thất nghiệp hàng tháng mà không thể nhận một lần.

Trên đây là bài viết về vấn đề có được từ chối việc làm do trung tâm giới thiệu? Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Trễ hẹn thông báo tình hình tìm kiếm việc làm

Các trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về có được từ chối việc làm do trung tâm giới thiệu; bạn vui lòng liên hệ lại với Tổng đài tư vấn trực tuyến 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp.

luatannam