19006172

Đang hưởng chế độ thai sản có được hưởng chế độ ốm đau?

Đang hưởng chế độ thai sản có được hưởng chế độ ốm đau?

Trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tôi bị ốm và phải nhập viện hơn 1 tháng. Trong thời gian này tôi có được giải quyết chế độ gì của bảo hiểm xã hội không? Liệu đang hưởng chế độ thai sản có được hưởng chế độ ốm đau không?Đang hưởng chế độ thai sảnTư vấn chế độ ốm đau:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. với câu hỏi của bạn: Đang hưởng chế độ thai sản có được hưởng chế độ ốm đau, chúng tôi xin trả lời như sau :

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.”

Căn cứ Điều 3, Mục 1, Chương II Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 quy định về điều kiện hưởng chế độ ốm đau như sau:

“Điều 3. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hưởng chế độ ốm đau trong các trường hợp sau:

a) Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động hoặc điều trị thương tật, bệnh tật tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

b) Người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

c) Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

2. Không giải quyết chế độ ốm đau đối với các trường hợp sau đây:

c) Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động; nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội”.

Đang hưởng chế độ thai sản

Tư vấn chế độ ốm đau trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà bị ốm đau thì được hưởng chế độ ốm đau. Tuy nhiên lao động nữ đang nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mà bị ốm đau sẽ không được hưởng chế độ ốm đau trong thời gian này.

Do vậy, bạn đang nghỉ chế độ thai sản mà phải vào nằm viện 1 tháng thì bạn không được hưởng chế độ ốm đau của bảo hiểm xã hội nhưng vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định. Bên cạnh đó, bạn được bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị theo mức quyền lợi trong thời gian nằm viện.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết: 

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản và thời gian nộp

Thời gian nghỉ thai sản có được đóng bảo hiểm xã hội không?

Trên đây là quy định của pháp luật về: Đang hưởng chế độ thai sản có được hưởng chế độ ốm đau. Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp

luatannam