19006172

Đang ký hợp đồng thử việc thì thì có được hưởng BHTN không?

Đang ký hợp đồng thử việc thì thì có được hưởng BHTN không?

Tôi có ký hợp đồng thử việc với 1 công ty 2 tháng. Cho tôi hỏi khi tôi đang hưởng BHTN mà đang ký hợp đồng thử việc như vậy thì có được hưởng BHTN không? Trường hợp ký hợp đồng thử việc thì hàng tháng có phải lên thông báo tình hình tìm kiếm việc làm không? nếu không lên thì có được nhận BHTN khôngĐang ký hợp đồng thử việc

Luật sư tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, đang ký hợp đồng thử việc thì thì có được hưởng BHTN không?

Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP

“Điều 21.Chấm dứt hưởng trợ câp thất nghiệp 

1. Các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

b) Có việc làm

Người lao động được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

– Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng;

– Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại các Điểm b, c, d, g và h Khoản 1 Điều này, người lao động phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và kèm theo giấy tờ có liên quan đến việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (bản chụp), trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày ghi trên dấu bưu điện”.

Theo đóngười lao động được xác định là có việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng trở lên;

+ Có quyết định tuyển dụng đối với trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng hoặc hợp đồng làm việc;

+ Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm;

Như vậy, trường hợp bạn có hợp đồng thử việc 02 tháng chưa được coi là có việc làm, do đó trong thời gian thử việc bạn vẫn được nhận trợ cấp thất nghiệp.

Thứ hai, ký hợp đồng thử việc thì hàng tháng có phải lên thông báo tình hình tìm kiếm việc làm không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 52 Luật việc làm 2013 quy định như sau:

“Điều 52. Thông báo về việc tìm kiếm việc làm

1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;

b) Trường hợp bất khả kháng.

2. Đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này thì người lao động có trách nhiệm thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.”

Như vậy,  theo quy định này trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm. Do đó, tuy bạn ký hợp đồng thử việc nhưng bạn vẫn đang trong thời gian hưởng TCTN thì bạn vẫn phải trực tiếp lên thông báo tình hình tìm kiếm việc làm tại trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn hưởng TCTN. 

Thứ ba, nếu không lên thông báo tình hình tìm kiếm việc làm thì có được nhận BHTN không? 

Căn cứ theo quy định tại Điều 53 Luật việc làm 2013 quy định như sau: 

“Điều 53. Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này.

2. Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian được hưởng theo quyết định thì tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này.”

Như vậy, theo quy định này trường hợp bạn không thông báo tình hình tìm kiếm việc làm thì bạn sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đó. Nếu bạn vẫn còn thời gian hưởng TCTN thì bạn vẫn được tiếp tục hưởng TCTN khi tháng tiếp theo bạn thông báo tình hình tìm kiếm việc làm.

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ đến Tổng đài tư vấn bảo hiểm thất nghiệp: 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn và giải đáp trực tiếp.

->Trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu trong trường hợp nào?