19006172

Điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi

Điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi

Xin cho tôi hỏi về điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi. Bố tôi năm nay 57 tuổi và có 25 năm tham gia bảo hiểm xã hội. Nay do sức khỏe của bố tôi ngày một yếu hơn nên bố tôi không đi làm được nữa, bố tôi không có thu nhập gì khác. Tôi muốn hỏi bố tôi chưa đủ tuổi hưởng lương hưu thì có được hưởng lương hưu sớm không và nếu được nghỉ hưu trước tuổi thì mức hưởng có gì khác không ạ? Khi nghỉ hưu như vậy, bố của em có được nhận trợ cấp thất nghiệp và bảo hiểm y tế không ạ?Điều kiện hưởng lương hưu trước tuổiCảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi

Căn cứ khoản 1 Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.”

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 169 Bộ luật lao động năm 2019 thì:

“2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

Như vậy, bố bạn năm nay 57 tuổi và có 25 năm tham gia bảo hiểm xã hội nên nếu có mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên sẽ được về hưu trước tuổi.

Thứ hai, về mức hưởng lương hưu khi về hưu trước tuổi

Căn cứ khoản 2 và khoản 3 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

“2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi

Luật sư tư vấn chế độ hưu trí trực tuyến 24/7: 1900 6172

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi“.

Theo đó, khi nghỉ hưu trước tuổi thì lương hưu được xác định như nghỉ hưu đúng tuổi. Sau đó, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi thì bị trừ 1% mức bình quân lương hưu. Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức suy giảm là 1%; từ 07 tháng trở lên thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Thứ ba, về trợ cấp thất nghiệp khi hưởng lương hưu

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 49 Luật việc làm năm 2013 quy định như sau:

“Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;”

Như vậy, theo quy định thì khi bố bạn hưởng lương hưu sẽ không được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa.

Thứ tư, về bảo hiểm y tế khi hưởng lương hưu

Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 2. Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng

1. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng”.

Theo đó, khi bố của bạn hưởng lương hưu thì sẽ được cơ quan BHXH đóng tiền để tham gia bảo hiểm y tế. Bố của bạn sẽ được nhận thẻ BHYT miễn phí và hưởng 95% các chi phí khám chữa bệnh trong danh mục khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến.

Trên đây là giải đáp về vấn đề điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi. Mọi thắc mắc về điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi, xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến về hưu trí 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

-> Cách tính bình quân lương hưu và thời điểm hưởng lương hưu

luatannam