19006172

Mức hưởng trợ cấp thai sản mới nhất năm 2022

Mức hưởng trợ cấp thai sản mới nhất năm 2022

Em làm việc tại Công ty từ tháng 1/2022 đến nay, tháng 9/2022 em nghỉ sinh con thì cho em hỏi tiền thai sản của em được lãnh bao nhiêu tiền ạ. Tiền lương tháng 1/2022 là 6.700.000 đồng nhưng tháng 5/2022 em lên chức trưởng phòng thì được tăng lương lên 8tr ạ.mức hưởng trợ cấp thai sản

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, mức trợ cấp thai sản 1 lần

Căn cứ Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi…”

Theo quy định trên, người lao động nữ khi sinh con được nhận trợ cấp 1 lần với mức trợ cấp là 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh. Vậy tháng 9/2022 bạn nghỉ sinh thì bạn sẽ được nhận mức trợ cấp 1 lần= 02 x Mức lương cơ sơ = 02 x 1.490.00 = 2.980.000 (đồng)

Thứ hai, mức trợ cấp thai sản hàng tháng

Mức trợ cấp hàng tháng được quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;”

Theo quy định trên, hàng tháng người lao động nữ khi sinh nghỉ hưởng chế độ thì được hưởng 100% mức bình quân tiền lương tháng của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ.

Ngoài ra, theo điểm a Khoản 1 Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH có quy định:

“Điều 12. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Mức hưởng chế độ thai sản được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 39 của Luật bảo hiểm xã hội và được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) …..

Trường hợp lao động nữ đi làm cho đến thời điểm sinh con mà tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc, bao gồm cả tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Theo quy định trên: Trường hợp lao động nữ đi làm cho đến thời điểm sinh con mà tháng sinh con được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc, bao gồm cả tháng sinh con.

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn, bạn nghỉ sinh vào tháng 9/2022 và từ tháng 5/2022 bạn đóng BHXH theo mức lương mới nên theo những quy định trên thì trường hợp của bạn được tính làm 2 trường hợp:

Trường hợp 1: bạn nghỉ sinh trước ngày 15/9: tháng sinh con là tháng 9/2022 sẽ không tính hưởng BHTS;

+ Từ tháng 5/2022 đến tháng 08/2022 (4 tháng) đóng bảo hiểm xã hội với mức lương 8.000.000 đồng/tháng;

+ Từ tháng 3/2016 đến tháng 4/2022 (2 tháng) đóng bảo hiểm xã hội với mức lương 6.700.000 đồng/tháng.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc của bạn được tính như sau:

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng lin k trước khi nghỉ việc

=

(8.000.000 x 4) + (6.700.000 x 2)

6

= 7.566.667 (đồng/tháng)

Vậy, mức hưởng của bạn trong trường hợp này là 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc: 7.566.667 (đồng/tháng)

Trường hợp 2: bạn nghỉ sinh từ sau ngày 15/9: tháng sinh con là tháng 9/2022 sẽ được tính hưởng BHTS

+ Từ tháng 5/2022 đến tháng 09/2022 (5 tháng) đóng bảo hiểm xã hội với mức lương 8.000.000 đồng/tháng;

+  Tháng 4/2022 (1 tháng) đóng bảo hiểm xã hội với mức lương 6.700.000 đồng/tháng.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc của bạn được tính như sau:

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng lin k trước khi nghỉ việc

=

(8.000.000 x 5) + (6.700.000 x 1)

6

= 7.783.333 (đồng/tháng)

Vậy, mức hưởng của bạn trong trường hợp này là 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc: 7.783.333 (đồng/tháng)

Như vậy: khi bạn nghỉ thai sản bạn sẽ nhận được những khoản trợ cấp thai sản như sau:

  • Mức trợ cấp 1 lần bạn được hưởng: 2.980.000 (đồng)
  • Mức trợ cấp thai sản bạn được hưởng: 7.566.667 (đồng/tháng) trong trường hợp bạn nghỉ sinh trước ngày 15/9/2022;
  • Mức trợ cấp thai sản bạn được nhận: 7.783.333 (đồng/tháng) trong trường hợp bạn nghỉ sinh từ ngày 15/9/2022 trở đi.

Nếu còn vấn đề gì vướng mắc , bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

luatannam