19006172

Ai không phải trực tiếp tới thông báo tình hình tìm kiếm việc làm?

Nội dung câu hỏi:

Tôi vừa có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp 10 tháng. Vậy, hàng tháng tôi có phải tới thông báo tình hình tìm kiếm việc làm không? Ai không phải trực tiếp tới thông báo tình hình tìm kiếm việc làm?Có phải tới thông báo tình hình tìm kiếm việc làm hàng tháng không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 10, Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2015 hướng dẫn thực hiện Điều 52 Luật Việc làm 2013 như sau:

“1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.”

Như vậy, việc thông báo tình hình tìm kiếm việc làm hàng tháng của người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là một thủ tục bắt buộc. Trừ những trường hợp đặc biệt không cần phải tới thông báo tình hình tìm kiếm việc làm trực tiếp tại trung tâm dịch vụ việc làm mà chúng tôi sẽ hướng dẫn ở những phần tiếp theo của bài viết này thì tất cả các trường hợp còn lại đều phải thực hiện thủ tục thông báo tình hình tìm kiếm việc làm hàng tháng để nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp.

Không tới thông báo tình hình tìm kiếm việc làm có mất trợ cấp thất nghiệp không?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 19 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định:

“Điều 19. Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp phải thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định tại Điều 52 Luật Việc làm.”

Như vậy, khi người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không tới thông báo tình hình tìm kiếm việc làm theo đúng lịch hẹn mà không phải thuộc trường hợp đặc biệt thì tiền trợ cấp thất nghiệp tháng đó của người lao động sẽ bị tạm dừng và không được bảo lưu.

Ai không phải trực tiếp tới thông báo tình hình tìm kiếm việc làm?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 10 thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH thì có 2 nhóm đối tượng không bắt buộc phải tới trực tiếp trung tâm dịch vụ việc làm để thông báo tình hình tìm kiếm việc làm bao gồm: nhóm người lao động không phải thông báo và nhóm người lao động không phải tới trực tiếp để thông báo.

–  Nhóm 1, Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải thực hiện thông báo hằng tháng bao gồm:

+ Người tới tuổi nghỉ hưu bình thường theo quy định.

+ Người lao động được xác định thuộc danh mục bệnh phải điều trị dài ngày có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền.

+ Nghỉ hưởng chế độ thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền. Riêng đối với trường hợp nam giới có vợ chết sau khi sinh con mà phải trực tiếp nuôi dưỡng con thì giấy tờ xác nhận là giấy khai sinh của con và giấy chứng tử của mẹ.

+ Đang tham gia khóa học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và có xác nhận của cơ sở dạy nghề.

+ Thực hiện hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 03 tháng.

Lưu ý: Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày người lao động thuộc một trong các trường hợp vừa nêu ở trên (trừ trường hợp hết tuổi lao động) thì người lao động phải gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho người khác nộp giấy đề nghị không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo Mẫu số 17 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH  và kèm theo bản chính hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ theo quy định để chứng minh thuộc trường hợp không phải thực hiện nghĩa vụ thông báo tình hình tìm kiếm việc làm hàng tháng đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày gửi ghi trên dấu bưu điện. Sau khi hết thời hạn của một trong các trường hợp nêu trên, người lao động phải tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định.

 – Nhóm 2,  Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải trực tiếp thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm nhưng phải gửi thư đảm bảo hoặc ủy quyền cho người khác để cung cấp cho trung tâm dịch vụ việc làm các giấy tờ theo quy định để chứng minh việc không phải tới thông báo trực tiếp nếu thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm trong khoảng thời gian mà người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Ốm đau nhưng không thuộc trường hợp ốm đau dài ngày và có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền.

+ Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền+

+ Bị hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

+ Cha, mẹ, vợ/chồng, con của người lao động chết; người lao động hoặc con của người lao động kết hôn có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Lưu ý, tuy những người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc những trường hợp vừa nêu ở trên không phải tới trực tiếp thông báo tình hình tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm nhưng phải gửi thư đảm bảo hoặc ủy quyền cho người khác những loại giấy tờ để chứng minh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của lịch hẹn thông báo tình hình tìm kiếm việc làm tháng đó.

Kết luận:

Nếu bạn không thuộc những trường hợp đặc biệt thì bạn phải thực hiện nghĩa vụ thông báo tình hình tìm kiếm việc làm hàng tháng trong thời gian 10 tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn. Nếu tháng nào bạn không tới thông báo hoặc tới thông báo muộn, bạn sẽ bị tạm dừng hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp tháng đó và tiền trợ cấp tháng đó sẽ không được bảo lưu.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề gì thắc mắc Ai không phải trực tiếp tới thông báo tình hình tìm kiếm việc làm?; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp

luatannam