19006172

Bảo hiểm y tế có chi trả chi phí chụp cộng hưởng từ?

Bảo hiểm y tế có chi trả chi phí chụp cộng hưởng từ?

Em muốn tư vấn về: Bảo hiểm y tế có chi trả chi phí chụp cộng hưởng từ? Bé nhà em đang học lớp 1. Cách đây 3 tháng trong lúc chơi đùa, bé té và có bị đập đầu xuống nền xi măng. Thời gian gần đây, bé thường bị đau đầu và rất hay quên, em muốn chụp mri kiểm tra cho bé. Nhưng vì không biết giá chụp mri là bao nhiêu và bảo hiểm y tế học đường có hỗ trợ cho bé bao nhiêu %?Bảo hiểm y tế có chi trả chi phí chụpTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp của bạn: Bảo hiểm y tế có chi trả chi phí chụp cộng hưởng từ, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điểm b Khoản 4 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như sau:

” Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

b) Học sinh, sinh viên.”

Con bạn là đối tượng học sinh nên sẽ được hưởng mức hưởng bảo hiểm y tế là 80% khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 như sau:

” Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác”.

Thêm vào đó, phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2019/TTLT-BYT-BTC quy định danh mục các dịch vụ được bảo hiểm y tế chi trả, trong đó có 2 loại dịch vụ liên quan đến MRI:

– Chụp cộng hưởng từ (MRI) có thuốc cản quang với giá 2.214.000 đồng;

– Chụp cộng hưởng từ (MRI) không có thuốc cản quang với giá 1.311.000 đồng.

Căn cứ Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 như sau:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016“.

Bảo hiểm y tế có chi trả chi phí chụp

Tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy, giá chụp cộng hưởng từ được quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2019/TTLT-BYT-BTC như sau:

– Chụp cộng hưởng từ (MRI) có thuốc cản quang với giá 2.336.000 đồng.

– Chụp cộng hưởng từ (MRI) không có thuốc cản quang với giá 1.745.000 đồng.

Và mức hưởng khi con bạn chụp cộng hưởng từ MRI được xác định như sau:

+ Nếu bạn cho con đi khám đúng tuyến thì con bạn sẽ được bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí giá của dịch vụ trên. Khi đi trái tuyến thì mức hưởng sẽ như sau:

+ Nếu bạn cho con đi khám chữa bệnh trái tuyến thì mức hưởng đối với tuyến tỉnh và tuyến trung ương tương ứng là 48% và 32% với điều kiện phải nằm lại viện điều trị. 

+ Nếu bạn cho con đi khám trái tuyến tại tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương mà không nằm lại viện thì gia đình sẽ phải tự chi trả chi phí khám chữa bệnh.

Trên đây à bài viết về vấn đề Bảo hiểm y tế có chi trả chi phí chụp cộng hưởng từ? Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Trên đây là quy định của pháp luật về: Bảo hiểm y tế có chi trả chi phí chụp cộng hưởng từ. Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7:1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Trả lời

luatannam