19006172

Bảo lưu BHTN và BHXH theo quy định pháp luật hiện hành

Bảo lưu BHTN và BHXH theo quy định pháp luật hiện hành

Chào tổng đài! Cho tôi hỏi sổ bảo hiểm của tôi quá hạn đăng ký bảo hiểm thất nghiệp vì tôi chưa tìm được việc làm. Tôi xin hỏi vậy tôi có được bảo lưu BHTN không? Và BHXH cũng có được bảo lưu không ạ? Nếu tôi tìm được việc làm thì sẽ tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội có phải không? Đối với bảo hiểm thất nghiệp thì làm bao lâu sẽ được đóng ạ?


Bảo lưu BHTN và BHXH

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về vấn đề bảo lưu BHTN và BHXH theo quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất, về Bảo lưu BHTN và BHXH 

Căn cứ Điều 45 Luật việc làm 2013 quy định như sau: 

“Điều 45. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

1. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.”

Như vậy, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng thời gian đã đóng BHTN trừ đi thời gian đóng đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp bạn chưa hưởng BHTN thì thời gian đó được tự động bảo lưu. 

Thứ hai, về bảo lưu BHXH

Căn cứ theo Điều 61 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 61. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.”

Như vậy, dẫn chiếu đến trường hợp của bạn, bạn nghỉ việc và chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì bạn sẽ được bảo lưu thời gian tham gia BHXH. 

Thứ ba, về vấn đề đóng BHTN khi có việc làm 

Căn cứ Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013 quy định đối tượng tham gia BHTN:

“1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.” 

Như vậy, nếu bạn tìm được việc làm và kí hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ 3 tháng trở lên thì bạn bắt buộc tham gia đóng BHTN. Về mức đóng BHTN bạn có thể tham khảo cụ thể tại bài viết: Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo pháp luật hiện hành

Bảo lưu BHTN và BHXH

Tổng đài Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172 

Thứ tư, về đóng BHXH khi có việc làm:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

“Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

c) Cán bộ, công chức, viên chức;

d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

e) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

g) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

i) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.” 

Như vậy, nếu bạn có việc làm thuộc các trường hợp trên thì bạn bắt buộc phải tham gia BHXH. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Chưa kí HĐLĐ chính thức có được đóng BHXH hay không?

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề bảo lưu BHTN và BHXH.

Nếu còn vướng mắc về bảo lưu BHTN và BHXH; bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn trực tiếp.

->Hết thời hạn đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải làm thế nào?

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam