19006172

Bệnh viện như thế nào được coi là bệnh viện tuyến huyện?

Nội dung câu hỏi:

Xin chào Tổng đài tư vấn! Cho mình hỏi những bệnh viện như thế nào được coi là bệnh viện tuyến huyện? Đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào tuyến huyện có khó không ạ? 


Bệnh viện như thế nào được coi là

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi bệnh viện như thế nào được coi là bệnh viện tuyến huyện; chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau

Bệnh viện như thế nào được coi là bệnh viện tuyến huyện?

Căn cứ theo Điều 4 Thông tư số 40/2015/TT-BYT quy định về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến huyện và tương đương như sau:

“Điều 4. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến huyện và tương đương

1. Bệnh viện đa khoa huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

2. Trung tâm y tế huyện có chức năng khám bệnh, chữa bệnh; Trung tâm y tế huyện có phòng khám đa khoa;

3. Phòng khám đa khoa; phòng khám đa khoa khu vực;

4. Bệnh viện đa khoa hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng thuộc các Bộ, Ngành hoặc trực thuộc đơn vị thuộc các Bộ, Ngành;

5. Bệnh viện đa khoa tư nhân tương đương hạng III, tương đương hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương;

6. Bệnh viện y học cổ truyền tư nhân tương đương hạng III, tương đương hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương;

7. Phòng Y tế, Bệnh xá trực thuộc Bộ Công an, Bệnh xá Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

8. Trung tâm y tế quân – dân y, Bệnh xá quân y, Bệnh xá quân – dân y, Bệnh viện quân y hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng, bệnh viện quân – dân y hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.”

Theo quy định nêu trên, bệnh viện tuyến huyện sẽ bao gồm các bệnh viện dưới đây:

– Bệnh viện đa khoa huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

– Bệnh viện đa khoa hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng thuộc các Bộ, Ngành hoặc trực thuộc đơn vị thuộc các Bộ, Ngành;

– Bệnh viện đa khoa tư nhân tương đương hạng III, tương đương hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương;

– Bệnh viện y học cổ truyền tư nhân tương đương hạng III, tương đương hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương;

Đăng ký nơi khám, chữa ban đầu ở bệnh viện tuyến huyện có khó không?

Căn cứ Điều 8 Thông tư số 40/2015/TT-BYT quy định:

“Điều 8. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến xã, tuyến huyện

Người tham gia bảo hiểm y tế được quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu (sau đây gọi tắt là khám bệnh, chữa bệnh ban đầu) tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư này không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.”

Như vậy, người tham gia bảo hiểm y tế có thể đăng ký nơi KCB ban đầu ở bệnh viện tuyến huyện và tương đương mà không bị giới hạn nếu cơ sở đó còn chỉ tiêu. 

Bệnh viện như thế nào được coi là

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thông tuyến huyện trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Theo quy định của Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015, từ ngày 1/1/2016, người có thẻ BHYT tự đi KCB không đúng tuyến tại Bệnh viện tuyến huyện được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí theo mức hưởng (Điểm c, Khoản 3, Điều 22).

Đồng thời, người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền KCB BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh và được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí theo mức hưởng (Khoản 4 Điều 22). Như vậy, có thể thấy rằng Việc thông tuyến huyện trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế là một trong những điểm đổi mới của luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014. Hiện nay, người đang tham gia bảo hiểm y tế có thể tới bất kì bệnh viện tuyến huyện trên cả nước để khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế mà vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế đúng tuyến.

Kết luận:

Việc đăng kí nơi khám, chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện tuyến huyện không bị hạn chế, không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đồng thời với việc đã thông tuyến huyện trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế nên bạn có thể tới bất kì bệnh viện tuyến huyện nào trong phạm vi cả nước có nhận khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế để khám, chữa bệnh và hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế cao nhất của mình.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Bệnh viện như thế nào được coi là bệnh viện tuyến huyện?  Nếu còn vướng mắc về bệnh viện như thế nào được coi là bệnh viện tuyến huyện; bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn trực tiếp.

->Hướng dẫn cách thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu

luatannam