19006172

BHYT mã K3 có được khám ngoại trú ở bệnh viện trung ương?

BHYT mã K3 có được khám ngoại trú ở bệnh viện trung ương?

Tôi có thể bảo hiểm K3, có nơi khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện huyện. Khi đi khám ngoại trú và chụp đốt sống lưng tại bệnh viện trung ương 108 thì bệnh viện thanh toán cho tôi như thế nào? Tôi có thể xin chuyển nơi khám chữa bệnh ban đầu hay không vậy ạ? Mong nhận được giải đáp!BHYT mã K3 có được khám ngoại trú

Tổng đài hỗ trợ tư vấn bảo hiểm y tế qua tổng đài 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, BHYT mã K3 có được khám ngoại trú ở bệnh viện trung ương?

Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi sung năm 2014 như sau: 

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

5. Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Bạn có thể bảo hiểm K3, có nơi khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện huyện. Khi bạn tự ý đi khám ngoại trú và chụp đốt sống lưng tại bệnh viện trung ương 108 mà không có giấy chuyển tuyến thì bạn sẽ không được hưởng BHYT. 

Thứ hai, đối tượng K3 có được chuyển nơi khám chữa bệnh ban đầu BHYT?

Căn cứ theo quy định tại Điều 26 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì: 

“Điều 26. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương; trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế phải làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người đó đang làm việc lưu động, tạm trú theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.”

Như vậy, theo quy định trên thì bạn có thể thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu nhưng chỉ được thực hiện vào đầu mỗi quý trong năm.

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Ý nghĩa của chữ K1, K2, K3 ghi trên thẻ bảo hiểm y tế theo quy định

Quyền lợi của đối tượng K3 khi đi KCB trái tuyến mới nhất

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét