19006172

Cách tính 1 năm nghỉ việc khi tháng cuối nghỉ không lương

Cách tính 1 năm nghỉ việc khi tháng cuối nghỉ không lương

Xin chào tổng đài tư vấn bảo hiểm xã hội một lần! Tôi chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 19 tháng 11 năm trước nhưng chỉ đóng bảo hiểm xã hội tới hết tháng 10. Tháng 11 do không đủ số ngày đi làm việc nên trên sổ bảo hiểm của tôi ghi tháng đó nghỉ không lương. Tôi muốn hỏi cách tính 1 năm nghỉ việc không tham gia bảo hiểm xã hội để được rút bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp của tôi là như thế nào? Tôi sẽ tính từ tháng 10 năm trước hay tính từ tháng 11 nghỉ không lương?Cách tính 1 năm nghỉ việc

Hỗ trợ tư vấn Bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi về Cách tính 1 năm nghỉ việc khi tháng cuối nghỉ không lương của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định về Xác định thời điểm hưởng BHXH như sau:

“Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

c) Ra nước ngoài để định cư;

d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;”  

Theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP vừa nêu thì đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 2 của Nghị định 115/2015/NĐ-Cp sẽ được rút bảo hiểm xã hội một lần sau 1 năm nghỉ việc, không tham gia bảo hiểm và thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 20 năm. Đối tượng được rút bảo hiểm xã hội một lần sau 1 năm nghỉ việc được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP như sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động là công dân Việt Nam tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Nghị định này, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

c) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức;

d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

đ) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

e) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn;

g) Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Khoản 4 Điều 123 của Luật Bảo hiểm xã hội.

2. Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Nghị định này được áp dụng đối với các hợp đồng sau:

a) Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức sự nghiệp được phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

b) Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

c) Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề;

d) Hợp đồng cá nhân.

Các đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này sau đây gọi chung là người lao động.”

Như vậy, bạn là người lao động ( thuộc đối tượng được rút bảo hiểm xã hội một lần) đã chấm dứt hợp đồng lao động và không tham gia bảo hiểm từ tháng 12 năm trước nên phải tới tháng 12 năm nay bạn mới đủ điều kiện để làm thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội một lần.

Tuy tháng 11 năm trước bạn không đóng bảo hiểm nhưng tháng 11 không đóng tiền bảo hiểm đó là do bạn không đủ số ngày làm việc để đóng bảo hiểm xã hội chứ trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội của đơn vị sử dụng lao động vẫn có bạn (thuộc trường hợp nghỉ không lương). Phải tới tháng 12, đơn vị sử dụng lao động mới báo giảm hẳn bảo hiểm cho bạn nên thời gian 1 năm nghỉ việc để rút tiền bảo hiểm xã hội một lần của bạn sẽ được bắt đầu tính từ tháng 12 năm trước.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Nếu trong quá trình giải quyết có gì vướng mắc về vấn đề: Cách tính 1 năm nghỉ việc khi tháng cuối nghỉ không lương; xin bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

luatannam