19006172

Cách tính mức hưởng chế độ về hưu trước tuổi năm 2021

Cách tính mức hưởng chế độ về hưu trước tuổi năm 2021

Tôi là lao động nữ bị suy giảm khả năng lao động là 62%, tôi đã đóng bảo hiểm xã hội được 32 năm 3 tháng và tôi mới 52 tuổi 4 tháng. Vậy tôi có được hưởng chế độ hưu trí cho đối tượng về hưu trước tuổi không? Cách tính mức hưởng cụ thể như thế nào? Xin cảm ơn.mức hưởng chế độ về hưu trước tuổiTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi của bạn về vấn đề điều kiện để về hưu sớm cho lao động nữ năm 2021, Chúng tôi xin giải đáp như sau:

Thứ nhất, về điều kiện về hưu trước tuổi

Căn cứ theo Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP như sau: 

“Điều 5. Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

1. Người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

a) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

b) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành danh mục vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

c) Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

2. Tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo bảng dưới đây:

Lao động nam

Lao động nữ

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

2021

55 tuổi 3 tháng

2021

50 tuổi 4 tháng

Theo đó, để được về hưu theo trước tuổi trong trường hợp này, bạn cần đáp ứng cả 3 điều kiện

+) Có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc;

+) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61%-80%;

+) Đủ 50 tuổi 4 tháng.

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn có 32 năm 03 tháng đóng bảo hiểm xã hội, suy giảm khả năng lao động 62% và hiện nay 52 tuổi 04 tháng. Như vậy thì bạn đã đủ điều kiện về hưu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thứ hai, về tỉ lệ hưởng lương hưu

+) Tỉ lệ hưởng lương hưu

Căn cứ theo quy định tại Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về mức lương hưu hàng tháng thì:

“2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.”

Theo quy định trên, bạn tham gia BHXH được 32 năm 03 tháng nên được làm tròn thành 32,5 tháng (theo Khoản 2 Điều 17 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH) và bạn 52 tuổi 3 tháng, do đó, bạn về hưu trước tuổi là 3 năm nên bị tính giảm 6% mức hưởng lương hưu (theo điểm a Khoản 1 Điều 17 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH). Như vậy, tỉ lệ hưởng của bạn được tính như sau:

+) 15 năm đầu được tính bằng 45%;

+) 17,5 năm tiếp theo được tính bằng 17,5 x 2 = 35%;

+) Tổng hai tỉ lệ trên là 80% (chỉ tính tối đa bằng 75%) nên bạn dư 2,5 năm đóng BHXH.

Như vậy, thì tỉ lệ hưởng lương hưu của bạn là 75 – 6 = 69% mức lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội

+) Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Mặt khác, do bạn có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn mức hưởng tỉ lệ tối đa (30 năm) là 2,5 năm nên căn cứ theo quy định tại điều Điều 58 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu thì:

“1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Theo đó, với 2,5 năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng hưởng tỉ lệ lương hưu 75% thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp một lần cho 02 năm đóng bảo hiểm xã hội và mức này được tính bằng 0,5 x 2,5 = 1,25 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

mức hưởng chế độ về hưu trước tuổi

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận

Trong trường hợp trên, bạn đã đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định với mức hưởng bằng 69% mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, bạn còn được hưởng trợ cấp một lần bằng 01 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trên đây là giải đáp về vấn đề: Cách tính mức hưởng khi về hưu trước tuổi năm 2021. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau: 

Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí và thời gian nộp

Cách tính lương hưu khi vừa tham gia BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc

Nếu còn vướng mắc về vấn đề về Cách tính mức hưởng khi về hưu trước tuổi năm 2021. Bạn xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam