19006172

Cách tính số tháng hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Cách tính số tháng hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Tổng đài cho em hỏi về cách tính số tháng hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Em đóng BHXH tháng 5/2010 và nghỉ việc tháng 5/2017. Như vậy cách tính BHXH một lần như thế nào ạ? Em sẽ được nhận tổng bao nhiêu tháng bảo hiểm?Tư vấn bảo hiểm xã hội:Tính số tháng hưởng bảo hiểm

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Tổng đài tư vấn. Đối với cách tính số tháng hưởng bảo hiểm xã hội một lần, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, quy định về cách tính số tháng hưởng BHXH một lần

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Cách xác định thời gian tham gia bảo hiểm xã hội giai đoạn trước năm 2014 hay sau năm 2014 được thực hiện theo Khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 như sau:

“4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.”

Như vậy, thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của bạn được xác định như sau:

– Giai đoạn trước năm 2014: bạn tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 5/2010 đến hết tháng 12/2013 (3 năm 8 tháng). Theo quy định nêu trên thì thời gian tham gia bảo hiểm xã hội trước năm 2014 của bạn được tính là 3 năm, 8 tháng lẻ được chuyển sang giai đoạn từ năm 2014 trở đi để tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Do đó, mức hưởng bảo hiểm xã hội của bạn trong giai đoạn này là 4,5 tháng.

– Giai đoạn từ năm 2014 trở đi: Bạn tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 1/2014 đến hết tháng 5/2017 (3 năm 5 tháng). Theo quy định nêu trên thì thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của bạn trong giai đoạn này bằng 3 năm 5 tháng + 8 tháng (chuyển từ giai đoạn tham gia bảo hiểm xã hội trước năm 2014 sang) = 4 năm 1 tháng. Do đó, mức hưởng bảo hiểm xã hội của bạn trong giai đoạn này là 9 tháng.

Tóm lại, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của bạn bằng: 4,5 + 9 = 13,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tính số tháng hưởng bảo hiểm

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ hai, về cách tính mức bình quân tiền lương

Căn cứ theo quy định tại 2 khoản 2 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về mức bình quân tiền lương để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội :

” Điều 62. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

Vậy, mức bình quân tiền lương tháng để tính bảo hiểm xã hội một lần là bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian 64 tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Mặt khác, bạn có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2010, căn cứ theo quy định tại Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội.

Do bạn không cung cấp mức lương đóng bảo hiểm của bạn nên Tổng đài không tư vấn được cụ thể mức bình quân tiền lương của bạn. Bạn có thể tính mức bình quân tiền lương theo công thức: (tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm trong từng năm x số tháng đóng x hệ số trượt giá theo từng năm): số tháng đóng bảo hiểm.

Kết luận: Sau khi tính được mức bình quân tiền lương thì bạn nhân với 13,5 tháng sẽ ra số tiền bảo hiểm xã hội 1 lần mà bạn được hưởng.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Cách tính số tháng hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Không làm hồ sơ có được lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề còn vướng mắc về cách tính số tháng hưởng bảo hiểm xã hội một lần; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

mặt nạ đất sét