19006172

Cách tính thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

Cách tính thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

Cách tính thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu. Tôi tham gia bảo hiểm xã hội ở công ty nhưng thời gian bị gián đoạn nhiều lần. Tôi tham gia từ tháng 2 năm 1997 đến tháng 4 năm 2001 sau đó dừng đóng đến tháng 3 năm 2004 tôi lại đóng đến tháng 12 năm 2010. Đến tháng 1 năm 2012 tôi tham gia bảo hiểm đến giờ.

Vậy thời gian đóng này có được cộng dồn lại với nhau không? Tôi phải đóng thêm bao lâu nữa mới đủ điều kiện hưởng lương hưu? Muốn hưởng % lương hưu cao nhất thì tôi phải đóng được bao nhiêu năm? Khi tính lương hưu thì tôi phải cộng tất cả các tháng đóng đúng không? Xin cám ơn!tính thời gian tham gia bảo hiểm xã hội

Tư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, với trường hợp của bạn: Cách tính thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưuTổng đài tư vấn xin trả lời như sau:

Thứ nhất, về thời gian đóng bảo hiểm để tính hưởng lương hưu;

Căn cứ Khoản 5 Điều 3 và Điều 61 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội”.

“Điều 61. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội”.

Theo quy định trên thời gian của bạn được tính bằng tổng thời gian thực tế bạn tham gia bảo hiểm xã hội  mà chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần; gồm các khoảng thời gian như sau:

– Thứ nhất, từ tháng 2/1997 đến tháng 4/2001. Thời gian bạn tham gia bảo hiểm xã hội là 4 năm 3 tháng.

– Thứ hai, từ tháng 3/2004 đóng đến tháng 12/2010. Thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của bạn là 6 năm 10 tháng.

-Thứ ba, từ tháng 1/2012 tham gia bảo hiểm đến nay: Thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của bạn là 11 năm 9 tháng.

Như vậy, tổng thời gian bạn tham gia bảo hiểm xã hội là 22 năm 10 tháng cho tới hết tháng 9/2023. 

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Tuổi nghỉ hưu 2023 có gì khác?

Thứ hai, về Cách tính thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 219 Bộ luật lao động năm 2019 quy định như sau:

Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

Theo quy định trên, điều kiện để nghỉ hưu là phải đóng ít nhất 20 năm bảo hiểm xã hội và đủ tuổi về hưu là 60 tuổi 9 tháng đối với nam và 56 tuổi đối với nữ. Như vậy, bạn mới đóng được 22 năm 10 tháng, hiện đã đủ điều kiện tối thiểu về năm đóng để hưởng lương hưu, còn nếu có nhu cầu bạn có thể tiếp tục đóng BHXH để nhận lương hưu với mức cao hơn.

tính thời gian tham gia bảo hiểm xã hội

Tư vấn chế độ hưu trí trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ ba, về thời gian đóng bHXH để hưởng tỷ lệ lương hưu tối đa

Căn cứ Khoản 2 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%”.

Theo đó, nếu bạn là lao động nam thì phải đóng đủ 35 năm; nếu bạn là lao động nữ thì phải đóng đủ 30 năm sẽ được hưởng tỷ lệ lương hưu tối đa là 75%.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Mức trợ cấp một lần đối với số năm vượt quá 75% tỷ lệ hưởng lương hưu

Thứ tư, về cách tính bình quân tiền lương đóng BHXH để hưởng hưu

Căn cứ Khoản 2 Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-LĐTBXH quy định như sau:

“2. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định quy định tại khoản 2 Điều 62 của Luật bảo hiểm xã hộivà khoản 2 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

Mbqtl = Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng bảo hiểm xã hội


Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó:

Mbqtl: mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 63 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP”.

Như vậy, bạn có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau: Tính lương hưu khi đóng được 38 năm 2 tháng (số liệu thực)

Nếu còn vướng mắc về Cách tính thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến về chế độ hưu trí 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam