19006172

Cách tính thời gian và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Cách tính thời gian và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Tôi đóng bảo hiểm thất nghiệp được 3 năm 3 tháng. Tôi nghe nói là cứ đóng dưới 3 năm sẽ được hưởng 3 tháng thất nghiệp còn trên 3 năm sẽ được 6 tháng. Vậy có phải tôi được hưởng 6 tháng thất nghiệp không? Và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?thời gian và mức hưởng bảo hiểmTư vấn bảo hiểm xã hội:

Với câu hỏi Cách tính thời gian và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp của bạn, Tổng đài tư vấn xin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất, xác định số tháng được nhận trợ cấp thất nghiệp;

Căn cứ theo khoản 2 Điều 50 Luật việc làm 2013 quy định Cách tính thời gian và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp:

Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

………

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng“.

Theo cách tính trên thì nếu người lao động tham gia bảo hiểm từ đủ 1 năm đến 3 năm thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó cứ 1 năm thì sẽ được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp. Nếu đóng trợ cấp thất nghiệp trên 3 năm nhưng thời gian đóng từ năm thứ 4 mà không đủ 1 năm thì được bảo lưu lại theo quy định tại khoản 7 Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP như sau:

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 Luật Việc làm. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 36 tháng thì những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Trong trường hợp của bạn, bạn đã tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp 3 năm 3 tháng nên bạn sẽ được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Với thông tin: “cứ đóng dưới 3 năm sẽ được hưởng 3 tháng thất nghiệp còn trên 3 năm sẽ được 6 tháng ” mà bạn nghe được là không đúng quy định của pháp luật. Để biết thêm chi tiết về vấn đề này, mời bạn tham khảo bài viết: Hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có tháng lẻ.

thời gian và mức hưởng bảo hiểmTư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ hai: Về cách tính bảo hiểm thất nghiệp:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 50 Luật việc làm 2013 như sau:

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Theo đó mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Trợ cấp thất nghiệp 1 tháng = 60% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Với trường hợp của bạn thì bạn lấy mức hưởng 1 tháng theo quy định trên nhân với 3 tháng thì sẽ ra mức mà bạn được hưởng.

Bạn có thể tham khảo thêm điều kiện hưởng thất nghiệp tại bài viết:

Mọi thắc mắc liên quan đến Cách tính thời gian và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7 : 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp.

luatannam