19006172

Cách tính tiền lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội

Cách tính tiền lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội

Cách tính tiền lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội? Đến hết tháng 12 năm 2020, số tiền chậm đóng BHXH của công ty tôi là 700 triệu đồng (trong đó: Số tiền chậm đóng lũy kế đến cuối tháng 11 chuyển sang là 600 triệu đồng, số tiền chậm đóng phát sinh trong tháng 12 là 100 triệu đồng) và số tiền lãi chậm đóng BHXH là 50 triệu đồng. Mong giúp tôi xác định cách tính tiền lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội trong trường hợp này.Tính tiền lãi chậm đóng bảo hiểm xã hộiTư vấn Bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp cách tính tiền lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội:

3. Người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 17 của Luật này từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng;

nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội“.

Theo đó:

Trốn đóng, chậm đóng và chiếm dụng tiền đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng  còn phải nộp số tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.

Căn cứ Điều 5 Thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp về phương pháp xác định tiền lãi chậm đóng, trốn đóng, chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp:

“1. Trường hợp chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lãi chậm đóng được xác định hằng tháng theo công thức sau:

Số tiền lãi phải thu phát sinh trong tháng (n) = Số tiền chậm đóng lũy kế đến cuối tháng (n-2) x Lãi suất chậm đóng (%/tháng)

Trong đó:

– (n) là tháng xác định tiền lãi chậm đóng.

– (n-2) là tháng liền trước 02 tháng của tháng (n).

– Lãi suất chậm đóng (%/tháng) là mức lãi suất bình quân tính theo tháng do BHXH Việt Nam thông báo đầu năm theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 6 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg.

3. Số tiền lãi chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp phải thu trong tháng gồm số tiền lãi chậm đóng lũy kế đến cuối tháng trước liền kề chuyển sang và số tiền lãi chậm đóng tính trên số tiền chậm đóng phát sinh trong tháng được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều này“.

Tính tiền lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội

 

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy:

Theo khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, việc xác định tiền lãi chậm đóng BHXH đối với công ty bạn trong tháng 01 năm 2021 như sau:

– Trong tháng 01 năm 2016: Công ty bạn ngoài việc phải đóng đủ số tiền chậm đóng lũy kế đến cuối tháng 11 năm 2020 (tháng n-2) là 600 triệu đồng, còn phải nộp số tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm 2020 tính trên số tiền chậm đóng 600 triệu đồng.

– Đối với số tiền chậm đóng 100 triệu đồng phát sinh trong tháng 12 năm 2020: Trường hợp doanh nghiệp bạn nộp đủ trong tháng 01 năm 2021 thì không tính lãi; trường hợp không nộp hoặc nộp không đủ, thì số tiền chưa nộp được chuyển sang tháng sau (tháng 02 năm 2021) để tính lãi.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau: 

Mức phạt đối với trường hợp chậm đóng bảo hiểm y tế cho người lao động

Mức phạt công ty vi phạm nghĩa vụ khai trình và báo cáo sử dụng lao động

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc về Cách tính tiền lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam