19006172

Cách tính tiền thai sản cho người lao động như thế nào?

Cách tính tiền thai sản cho người lao động như thế nào?

Tôi sinh con vào đầu tháng 3/2021, tôi có đi làm ở công ty và mức tiền lương là 5.000.000 đồng. Chồng tôi cũng đi làm thì cách tính tiền thai sản như thế nào? Cách tính tiền thai sản cho người lao độngTư vấn chế độ thai sản:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi Cách tính tiền thai sản cho người lao động như thế nào tới Tổng đài tư vấn. Chúng tôi xin tư vấn cách tính tiền thai sản như sau:

Thứ nhất, cách tính tiền thai sản cho lao động nữ sinh con:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 34; Điều 38 và Điểm a Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.”

“Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.”

“Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;…”

Như vậy

Nếu bạn sinh một con thì bạn được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Mức hưởng chế độ thai sản của bạn =  5.000.000 x 6 = 30.000.000 đồng. Ngoài ra, bạn còn được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con bằng 2 lần mức lương cơ sở tương đương 2.980.000 đồng (Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP).

Thứ hai, cách tính tiền thai sản cho lao động nam có vợ sinh con:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì:

“Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc…”

Cách tính tiền thai sản cho người lao động

Tư vấn chế độ thai sản trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy, chồng bạn sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản từ 5 đến 14 ngày làm việc tùy thuộc vào số con và phương thức sinh con. Mức hưởng thai sản trong những ngày nghỉ theo quy định tại Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 = 100% x (Mức bình quân tiền lương 6 tháng liền kề trước khi nghỉ vợ sinh/24 ngày). Bên cạnh đó, chồng bạn sẽ không được hưởng trợ cấp một lần vì bạn đã được giải quyết chế độ này.

Trên đây là bài viết về vấn đề Cách tính tiền thai sản cho người lao động như thế nào? Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản bao lâu?

Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho lao động nam

Nếu còn vướng mắc về Cách tính tiền thai sản cho người lao động như thế nào; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam