19006172

Cách tính trợ cấp một lần khi nghỉ hưu mà có tháng lẻ

Cách tính trợ cấp một lần khi nghỉ hưu mà có tháng lẻ

Cho em hỏi: Cách tính trợ cấp một lần khi nghỉ hưu mà có tháng lẻ. Bố em đóng bảo hiểm xã hội được 38 năm 02 tháng. Vậy mức hưởng lương hưu của bố em khi về hưu năm 2021 là bao nhiêu? Khi làm hồ sơ hưởng lương hưu trên bảo hiểm xã hội thì họ tính lương cho bố em và có ghi là trợ cấp 01 lần mà bố được nhận là 3,75 tháng. Vậy họ tính có đúng không ạ. Bố em đóng thừa hơn 8 năm mà lại được hưởng 3,75 tháng thôi ạ? Cách tính trợ cấp một lần khi nghỉ hưuTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn về: Cách tính trợ cấp một lần khi nghỉ hưu mà có tháng lẻ; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Theo khoản 2 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức lương hưu hằng tháng:

“2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.”

Bên cạnh đó; căn cứ tại khoản 2 Điều 17 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

“2. Khi tính tỷ lệ hưởng lương hưu trường hợp thời gian đóng đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm; từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.”

Như vậy 

Bố bạn có 38 năm 02 tháng đóng bảo hiểm nên mức hưởng lương hưu của bạn được tính như sau: 

+ 19 năm đầu được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương;

+ Từ năm 20 đến năm 38 là 19 năm, được tính thêm 19 x 2% = 38%;

+ 2 tháng lẻ đóng bảo hiểm được tính là 0,5 năm, tính thêm 0,5 x 2 = 1%

+ Tổng các tỷ lệ trên là: 45% + 38% + 1% = 84%. Tuy nhiên mức tối đa hưởng lương hưu là 75% nên mức lương hưu nếu về nghỉ hưu bình thường của bố bạn là 75%.

Ngoài ra, căn cứ Điều 58 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu:

1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội“.

Cách tính trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Theo quy định trên thì bố bạn có số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% (năm 2021 là 34 năm) thì cứ mỗi năm vượt quá được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, tức là bạn có 4 năm 2 tháng đóng bảo hiểm xã hội cao hơn mức 75%.

Bên cạnh đó, theo khoản 2 Điều 17 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH nêu trên thì khi tính trợ cấp một lần khi nghỉ hưu thì thời gian đóng bảo hiểm lẻ từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm. Vì vậy, bố bạn có 4 năm 2 tháng đóng bảo hiểm vượt quá số năm tương đương 75% sẽ được làm tròn thành 4,5 năm. Do đó; mức trợ cấp một lần bố bạn được nhận khi hưởng lương hưu = 4,5 x 0,5 = 2.25 tháng mức bình quân tiền lương.

Kết luận

Mức trợ cấp một lần là 2,25 tháng mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội mà cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả cho bố bạn là đúng quy định của pháp luật.

Trên đay là bài viết về vấn đề Cách tính trợ cấp một lần khi nghỉ hưu mà có tháng lẻ như thế nào? Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo thêm tại bài viết: 

Cách tính trợ cấp thôi việc cho người nghỉ hưu sớm

Thời điểm hưởng lương hưu cho người lao động

Trong quá trình giải quyết về: Cách tính trợ cấp một lần khi nghỉ hưu mà có tháng lẻ. Nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam