19006172

Cán bộ không chuyên trách xã đóng BHXH được 15 năm có thể về hưu không?

Cán bộ không chuyên trách xã đóng BHXH được 15 năm có thể về hưu không?

Tôi là cán bộ không chuyên trách ở xã, có phải tôi chỉ cần đủ 55 tuổi và đóng BHXH được 15 năm là có thể về hưu không? Nếu vậy tôi được hưởng lương hưu là bao nhiêu?Tư vấn chế độ hưu trí:Đóng BHXH được 15 năm

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Tổng đài tư vấn xin được tư vấn cho bạn như sau:

Về điều kiện hưởng

Căn cứ khoản 3 điều 54 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“3. Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu.”

Quy định này được hướng dẫn cụ thể tại Khoản 3 Điều 15 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm xã hội 2014 về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định như sau:

“3. Điều kiện hưởng lương hưu đối với lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn quy định điều trên được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Việc xác định là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn được căn cứ vào thời điểm trước khi nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

b) Thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm là thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc”.

Như vậy, lao động nữ là người hoạt đang hoạt động không chuyên trách cấp xã tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu. Bạn đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì hưởng lương hưu.

Đóng BHXH được 15 năm

Tư vấn chế độ hưu trí trực tuyến 24/7: 1900 6172

Về mức hưởng

Căn cứ khoản 4 điều 56 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“4. Mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 3 Điều 54 được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội và mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội như sau: đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này. Từ đủ 16 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%.”

Như vậy, bạn đóng BHXH được 15 năm thì được hưởng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH; sau đó cứ thêm 1 năm đóng được thêm 2%.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Điều kiện hưởng BHXH một lần với cán bộ không chuyên trách phường

Hồ sơ hưởng lương hưu theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét