19006172

Cấp cứu khác nơi đăng kí khám chữa bệnh được thanh toán bao nhiêu phần trăm?

Cấp cứu khác nơi đăng kí khám chữa bệnh được thanh toán bao nhiêu phần trăm?

Xin chào! Em có chút thắc mắc về bảo hiểm y tế rất mong được hỗ trợ tư vấn! Theo quy định thì như thế nào được xác định là cấp cứu BHYT? Em ở huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng. Công ty em đóng bảo hiểm xã hội ở bảo hiểm xã hội quận Hồng Bàng và bệnh viện đăng ký khám chữa bệnh là bệnh viện đa khoa quận Hồng Bàng.

Ngày 23/02 em bị đau cấp cứu vào bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng không qua bệnh viện đa khoa quận Hồng Bàng. Xin cho em hỏi em cấp cứu khác nơi đăng kí khám chữa bệnh được thanh toán bao nhiêu phần trăm? Trường hợp em vào cấp cứu nhưng không mang thẻ BHYT thì có thể xuất trình sau không? Tôi có được hưởng chi phí vận chuyển khi vào bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu không? Em xin cảm ơn!


Cấp cứu khác nơi đăng kí khám chữa bệnh

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Tổng đài tư vấn. Về vấn đề cấp cứu khác nơi đăng kí khám chữa bệnh; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, quy định về trường hợp cấp cứu:

Căn cứ Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 40/2015/TT-BYT các trường hợp được xác định là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế như sau: 

“Điều 11. Các trường hợp được xác định là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

4. Trường hợp cấp cứu:

a) Người bệnh được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào. Bác sĩ hoặc y sĩ tiếp nhận người bệnh đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu và ghi vào hồ sơ, bệnh án.” 

Như vậy theo quy định trên thì được xác định trường hợp cấp cứu khi có xác nhận của bác sĩ và ghi vào hồ sơ, bệnh án. Mức hưởng bảo hiểm y tế trong trường hợp cấp cứu sẽ được xác định như trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến.

Thứ hai, mức hưởng BHYT khi cấp cứu khác nơi khám chữa bệnh ban đầu

Căn cứ Khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định về mức hưởng BHYT như sau: 

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.” 

Như vậy, nếu bạn đăng ký khám chữa bệnh là bệnh viện đa khoa quận Hồng Bàng nhưng bạn vào bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp – Hải Phòng và được bác sĩ xác định là tình trạng cấp cứu thì bạn được xác định là đúng tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với mức hưởng là 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong danh mục khi tham gia BHYT theo doanh nghiệp. Về danh mục được hưởng BHYT bạn có thể tham khảo bài viết: Những chi phí khám chữa bệnh được bảo hiểm y tế chi trả

Thứ ba, về thời điểm xuất trình thẻ BHYT:

Căn cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì:

“6. Trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế được đến khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và phải xuất trình các giấy tờ quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này trước khi ra viện. Khi hết giai đoạn cấp cứu, người bệnh được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh làm thủ tục chuyển đến khoa, phòng điều trị khác tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó để tiếp tục theo dõi, điều trị hoặc chuyển tuyến đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác thì được xác định là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh

Cấp cứu khác nơi đăng kí khám chữa bệnh

Luật sư bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; bạn có thể xuất trình thẻ BHYT trước khi bạn ra viện khi thuộc trường hợp cấp cứu. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Không mang thẻ BHYT khi cấp cứu có được BHYT chi trả không?

Thứ tư, về chi phí vận chuyển 

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì:

“Điều 26. Thanh toán chi phí vận chuyển người bệnh

1. Người tham gia bảo hiểm y tế thuộc đối tượng quy định tại các khoản 3, 4, 7, 8, 9 và 11 Điều 3 Nghị định này trong trường hợp cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện lên tuyến trên, bao gồm:

a) Từ tuyến huyện lên tuyến tỉnh;

b) Từ tuyến huyện lên tuyến trung ương.”

Theo quy định trên thì bạn tham gia BHYT ở doanh nghiệp nên không thuộc đối tượng được hưởng chi phí vận chuyển BHYT từ tuyến dưới lên tuyến trên.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về trường hợp cấp cứu khác nơi đăng kí khám chữa bệnh.

Nếu còn vướng mắc về vấn đề cấp cứu khác nơi đăng kí khám chữa bệnh ban đầu; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7:1900.6172  để được tư vấn, giải đáp trực tiếp. 

->Có được bảo hiểm y tế thanh toán chi phí điều trị sau cấp cứu?

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam