19006172

Chế độ mai táng phí cho người cao tuổi mất 

Chế độ mai táng phí cho người cao tuổi mất 

Cho em hỏi: Chế độ mai táng phí cho người cao tuổi mất. Ông em 82 tuổi đang được hưởng trợ cấp của người cao tuổi hàng tháng. Vừa rồi; ông em mất do bệnh. Vậy giờ có được hưởng chế độ mai táng phí không và mức được nhận như thế nào ạ?Chế độ mai táng phí cho người cao tuổiTư vấn bảo hiểm xã hội:

Với câu hỏi của bạn:Chế độ mai táng phí cho người cao tuổi mất, Tổng đài tư vấn xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP thì bà bạn thuộc đối tượng được trợ cấp hàng tháng: 

“a) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng;

b) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại Điểm a Khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng”.

Theo đó; ông bạn 82 tuổi được hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng. Do đó; khi ông bạn mất thì căn cứ Khoản 1; Khoản 2 Điều 11 Nghị định 136/2013/NĐ-CP thì đối tượng được hưởng mai táng phí và mức mai táng phí được tính như sau:

“Điều 11. Hỗ trợ chphí mai táng

1. Những đối tượng sau đây khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng:

a) Đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 5 và 6 Điều 5 Nghị định này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

b) Con của người đơn thân nghèo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định này;

c) Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác.

2. Mức hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này. Trường hợp đi tượng quy định tại Khoản 1 Điều này được hỗ trợ chi phí mai táng với các mức khác nhau thì chỉ được hưng một mức cao nhất.”

Chế độ mai táng phí cho người cao tuổi

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy, ông bạn 82 tuổi đang hưởng trợ cấp người cao tuổi hàng tháng nên khi ông mất thì thuộc đối tượng được hỗ trợ chi phí mai táng.

Mức hỗ trợ mai táng phí bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này: “Mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội (sau đây gọi chung là mức chuẩn trợ giúp xã hội) là 270.000 đồng.”  Do đó, trợ cấp mai táng mà gia đình bạn nhận được là 270.000 x 20 = 5.400.000 đồng.

Trên đây là bài viết tư vấn về: Chế độ mai táng phí cho người cao tuổi mất. Ngoài ra; bạn có thể tham khảo thêm tại bài viết:

Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất mới nhất

Hưởng trợ cấp tuất hàng tháng khi đang hưởng trợ cấp người cao tuổi

Trên đây là quy định của pháp luật về: Chế độ mai táng phí cho người cao tuổi mất . Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam