19006172

Chế độ thai sản cho lao động nữ khi đẻ thường

Chế độ thai sản cho lao động nữ khi đẻ thường

Tôi muốn hỏi về vấn đề chế độ thai sản cho lao động nữ khi đẻ thường. Tôi đóng bảo hiểm tới khi tôi sinh được gần 1 năm. Tôi vừa sinh con vào ngày 5/1/2021 nhưng sinh thường. Vậy mức hưởng chế độ thai sản (nghỉ 6 tháng và trợ cấp 1 lần) của tôi được tính thế nào và thời gian nghỉ có gì khác so với sinh mổ không. Xin cảm ơn!Lao động nữ khi đẻ thườngTư vấn chế độ thai sản:

Trường hợp của bạn về vấn đề chế độ thai sản cho lao động nữ khi đẻ thường,  Tổng đài tư vấn xin trả lời bạn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn tham gia bảo hiểm xã hội tới khi bạn sinh được gần 1 năm. Như vậy, theo quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 bạn đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản. Do đó, chế độ thai sản của bạn được tính như sau:

Thứ nhất về hưởng chế độ thai sản

+ Thời gian hưởng chế độ thai sản

Căn cứ Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

“Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.”

Theo quy định trên bạn sẽ được nghỉ 06 tháng trước và sau khi sinh. Nếu sinh từ hai con trở lên thì cứ mỗi con bạn sẽ được nghỉ thêm 01 tháng. Bên cạnh đó, căn cứ Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

“Điều 39.Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;”

Như vậy, mức trợ cấp một tháng = 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Vậy bạn sẽ được hưởng 06 tháng bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc.

+ Trợ cấp một lần khi sinh con

Căn cứ quy định tại Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

Vậy khi bạn sinh con bạn nhận được trợ cấp một lần khi sinh bằng 02 lần lương cơ sở (lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP), tương đương 2.980.000 đồng.

Lao động nữ khi đẻ thường

Tư vấn chế độ thai sản trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy, Chế độ thai sản cho lao động nữ khi đẻ thường là: nghỉ hưởng chế độ thai sản 6 tháng và trợ cấp một lần cho con. Theo đó, dù sinh thường hay sinh mổ thì chế độ thai sản của lao động nữ là như nhau. Sau này khi trở lại làm việc thì bạn sẽ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh thì sẽ tính riêng khi sinh mổ và sinh thường. Bạn vui lòng xem tại quy định Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Bạn có thể tham khảo tại bài viết: 

Thời gian nghỉ thai sản có được đóng bảo hiểm xã hội không?

Thời gian nghỉ thai sản có được dùng làm căn cứ tính số ngày nghỉ hằng năm?

Nếu trong quá trình giải quyết còn thắc mắc gì về vấn đề chế độ thai sản cho lao động nữ khi đẻ thường. Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn trực tiếp.

luatannam