19006172

Chế độ tử tuất của người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội

Chế độ tử tuất của người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội

Xin chào Tổng đài tư vấn, cho tôi hỏi về chế độ tử tuất của người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội. Bà tôi 89 tuổi đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội. Vậy khi bà mất ngoài tiền mai táng phí; gia đình tôi có còn được hưởng tháng trợ cấp nào nữa không ạ? Mức hưởng cụ thể của các khoản này như thế nào? Xin cảm ơn.tuất của người đang hưởng trợ cấp bảo trợTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Trường hợp chế độ tử tuất của người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội. Chúng tôi xin được tư vấn, giải đáp như sau:

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 11 Nghị định 136/2013/NĐ-CP thì đối tượng được hưởng mai táng phí và mức mai táng phí được tính như sau:

“Điều 11. Hỗ trợ chi phí mai táng

1. Những đối tượng sau đây khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng:

a) Đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 5 và 6 Điều 5 Nghị định này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

b) Con của người đơn thân nghèo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định này;

c) Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác.

2. Mức hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này. Trường hợp đi tượng quy định tại Khoản 1 Điều này được hỗ trợ chi phí mai táng với các mức khác nhau thì chỉ được hưng một mức cao nhất.”

Theo thông tin bạn cung cấp, bà bạn 89 tuổi và đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Khoản 5 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP nên khi bà mất sẽ được hỗ trợ chi phí mai táng. Mức hỗ trợ mai táng phí bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 136/2013/NĐ-CP như sau: “Mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội (sau đây gọi chung là mức chuẩn trợ giúp xã hội) là 270.000 đồng.” 

Do đó, số tiền hỗ trợ chi phí mai táng mà gia đình bạn nhận được là 270.000 × 20 = 5.400.000 đồng. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì gia đình bạn chỉ được nhận khoản hỗ trợ mai táng và sẽ không nhận được hưởng khoản trợ cấp nào nữa.

tuất của người đang hưởng trợ cấp bảo trợ

 

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận:

Như vậy, trong trường hợp của bạn khi bà bạn mất, gia đình bạn sẽ chỉ nhận được chế độ mai táng phí. Mức hưởng là 5.400.000 đồng. Bạn vui lòng nộp hồ sơ nêu trên đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã để được giải quyết chế độ.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại bài viết sau: Thời hạn giải quyết chế độ mai táng phí của người cao tuổi

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về chế độ tử tuất của người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội. Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam