19006172

Chết khi đang hưởng lương hưu thân nhân có được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng?

Chết khi đang hưởng lương hưu thân nhân có được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng?

Chết khi đang hưởng lương hưu thân nhân có được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng? Xin chào tổng đài, cho tôi hỏi bố tôi vừa mới hưởng lương hưu được 5 tháng thì mất, các thành viên trong gia đình đều có công việc và thu nhập ổn định (từ 3 triệu trở lên) thì có được nhận tiền tuất hàng tháng không? Mong tổng đài tư vấn giúp.Chết khi đang hưởng lương hưuTư vấn Bảo hiểm xã hội:

Với câu hỏi của bạn về: Chết khi đang hưởng lương hưu thân nhân có được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, Tổng đài tư vấn xin tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì:

“Điều 67. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

1. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

b) Đang hưởng lương hưu;

2. Thân nhân của những người quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:

a) Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

3. Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại Luật này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 67 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì khi bố bạn đang hưởng lương hưu mà mất, thân nhân được nhận trợ cấp tuất hằng tháng nếu thuộc một trong các trường hợp thuộc khoản 2 Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Tuy nhiên:

Theo thông tin bạn cung cấp thì các thành viên trong gia đình bạn đều có công việc và thu nhập ổn định (từ 3 triệu trở lên), tức là thu nhập lớn hơn mức lương cơ sở (1.490.000 đồng) nên gia đình bạn không có thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Do vậy gia đình bạn sẽ được giải quyết hưởng trợ cấp tuất một lần theo khoản 2 Điều 69 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 69. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần

Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần:

2. Người lao động chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng quy định tại khoản 2 Điều 67 của Luật này”

Chết khi đang hưởng lương hưu

Tổng đài tư vấn Bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 19006172

Về mức hưởng trợ cấp tuất một lần

Căn cứ khoản 2 Điều 70 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

Theo đó, bố bạn chết khi đang hưởng lương hưu được 5 tháng thì mất thì mức trợ cấp tuất một lần thân nhân được hưởng tính như sau:

Mức hưởng = {48 – (5 -2) x 0,5} x tháng lương hưu = 46, 5 tháng lương hưu.

Như vậy:

Bố bạn mất khi đang hưởng lương hưu  mà không có thân nhân thuộc diện hưởng tiền tuất hàng tháng thì sẽ không được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng mà được giải quyết hưởng trợ cấp tuất một lần với mức là 46,5 tháng lương hưu được hưởng trước khi mất. Ngoài ra, khi bố bạn mất, người tổ chức mai táng còn được hưởng mai táng phí và để tìm hiểu cụ thể, bạn vui lòng tham khảo bài viết: Cách tính trợ cấp mai táng phí cho người lo mai táng

Trên đây là bài viết tư vấn về: Chết khi đang hưởng lương hưu thân nhân có được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng?. Ngoài ra bạn có thể tham khảo các bài viết khác tại:

Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất mới nhất

Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ tử tuất

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc về Chết khi đang hưởng lương hưu thân nhân có được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7:1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam