19006172

Chuyển nơi khám, chữa bệnh ban đầu đến tỉnh khác theo sổ KT3

Chuyển nơi khám, chữa bệnh ban đầu đến tỉnh khác theo sổ KT3

Xin tư vấn cho em vấn đề này ạ! Em quê ở Đồng Nai được cấp thẻ bảo hiểm y tế mức hưởng 100%; nhưng hiện tại đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh có sổ KT3 ở thành phố. Vậy thì em có được chuyển nơi khám, chữa bệnh ban đầu đến tỉnh khác (cụ thể là TP. Hồ Chí Minh) không ạ? Hồ sơ làm bao gồm những giấy tờ gì và lúc nào tôi có thể chuyển được ạ? Nếu trong thời gian tôi đang làm thủ tục chuyển mà phải đi khám chữa bệnh thì tôi có được thanh toán BHYT ở bệnh viện không? 


Chuyển nơi khám

Cảm ơn bạn  đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với trường hợp chuyển nơi khám, chữa bệnh ban đầu sang tỉnh khác; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất, có được chuyển nơi khám, chữa bệnh ban đầu không

Căn cứ Điều 26 Luật Bảo hiểm y tế 2014 quy định,

“Điều 26. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương; trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế phải làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người đó đang làm việc lưu động, tạm trú theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.

3. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu được ghi trong thẻ bảo hiểm y tế.”

Theo quy định trên, người tham gia BHYT có quyền chuyển nơi khám, chữa bệnh ban đầu đến tỉnh khác để phù hợp với nhu cầu. Do vậy, bạn có thẻ BHYT ở Đồng Nai nhưng chuyển vào TP.Hồ Chí Minh sinh sống, có sổ tạm trú KT3 tại đây thì bạn có quyền chuyển nơi khám, chữa bệnh ban đầu đến bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh nếu đủ điều kiện.

Thứ hai, thời điểm chuyển nơi khám, chữa bệnh ban đầu đến tỉnh khác

Theo Khoản 73 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH quy định:

73. Sửa đổi, bổ sung Điều 47 như sau:

“Điều 47. Giá trị sử dụng thẻ BHYT

3. Người tham gia BHYT được thay đổi cơ sở đăng ký KCB ban đầu vào tháng đầu quý.”

Như vậy, thời gian để thay đổi nơi khám chữa bệnh là vào 10 ngày đầu tiên của mỗi quý.

Thứ ba, hồ sơ chuyển nơi khám, chữa bệnh ban đầu đến tỉnh khác

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXHPhiếu giao nhận hồ sơ 610/…./THE, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

+ Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm y tế (mẫu TK1-TS) được ban hành mới nhất kèm theo Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020. 

+ Thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng.

Nơi nộp hồ sơ: 

–  Người cùng tham gia BHXH, BHYT nộp hồ sơ cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT.

– Người chỉ tham gia BHYT: nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

Chuyển nơi khám

Dịch vụ bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ tư, khám chữa bệnh trong thời gian cấp đổi thẻ BHYT:

Căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 19 Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 và Khoản 3 Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì:

“Điều 19. Đổi thẻ bảo hiểm y tế

1. Thẻ bảo hiểm y tế được đổi trong trường hợp sau đây:

b) Thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu;

Điều 15. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

3. Người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian chờ cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ, đổi thẻ cấp theo Mẫu số 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó.”

Theo đó, trong trong thời gian bạn chờ cấp đổi thẻ thì khi đến khám bệnh, chữa bệnh bạn phải xuất trình giấy hẹn cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp để được thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại bệnh viện.

Mọi vấn đề vướng mắc về việc chuyển nơi khám, chữa bệnh ban đầu đến tỉnh khác; xin vui lòng liên hệ tới Luật sư tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

->Thời gian cấp lại thẻ bảo hiểm y tế trong bao lâu?

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam