19006172

Có được hưởng chế độ thai sản khi đã nghỉ việc không ?

Có được hưởng chế độ thai sản khi đã nghỉ việc không ?

Có được hưởng chế độ thai sản khi đã nghỉ việc không ? Tôi là giáo viên. Tôi tham gia BHXH bắt buộc từ 9/2007 – 10/ 2020. Tôi có thai nhưng do sức khoẻ yếu nên tôi nghỉ việc từ 11/2020. Tôi dự sinh 30/3/2021. Vậy tôi được hưởng chế độ thai sản khi đã nghỉ việc  không. Tôi xin cảm ơn.Tư vấn Chế độ thai sảnhưởng chế độ thai sản khi đã nghỉ:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến tới Tổng đài tư vấn. Câu hỏi của bạn về: Có được hưởng chế độ thai sản khi đã nghỉ việc không ? chúng tôi tư vấn như sau :

Căn cứ theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về hưởng chế độ thai sản khi đã nghỉ việc thì:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Như vậy, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản khi sinh con nếu đóng bảo hiểm xã hội từ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Và 12 tháng trước khi sinh con được quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

hưởng chế độ thai sản khi đã nghỉ

Tư vấn Chế độ thai sản trực tuyến qua tổng đài 1900 6172

Theo như thông tin bạn cung cấp, bạn nghỉ việc vào tháng 11/2020 và bạn dự sinh em bé vào ngày 30/03/2021 và bạn đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 09/2007 đến 10/2020. Do đó, khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn tính từ tháng 03/2020 đến tháng 02/2021 và trong thời gian này bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được 08 tháng. Vậy nên, bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. 

Trên đây là bài viết về vấn đề: Có được hưởng chế độ thai sản khi đã nghỉ việc không ? Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Đang nghỉ thai sản có được hưởng chế độ ốm đau không?

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam