19006172

Có được tham gia BHXH trong thời gian thử việc?

Có được tham gia BHXH trong thời gian thử việc?

Xin chào tổng đài tư vấn em muốn hỏi là em có được tham gia BHXH trong thời gian thử việc không ạ? Em đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa, giờ em thử việc như vậy liệu có được nhận tiếp không? Khi em hết thử việc và được ký hợp đồng chính thức rồi thì liệu có được bảo lưu lại thời gian chưa hưởng không ạ hay là mất luôn?


Tham gia BHXH trong thời gian thử việc

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi có được tham gia BHXH trong thời gian thử việc không tới Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp của bạn; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, về vấn đề tham gia BHXH trong thời gian thử việc

Căn cứ theo quy định tại Điều 25 Bộ Luật lao động 2019 về thời gian thử việc thì:

Điều 25. Thời gian thử việc

Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện sau đây:

1. Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

2. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

3. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;

4. Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.”

Trong khi đó, Khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;…”

Như vậy:

Thời gian thử việc sẽ tùy thuộc vào tính chất của công việc nhưng thời gian thử việc dài nhất là không quá 60 ngày, trừ người quản lý doanh nghiệp. Trong thời gian này, bạn sẽ không được tham gia bảo hiểm xã hội. Khi hết thời gian thử việc và ký hợp đồng lao động với thời hạn từ 01 tháng trở lên thì bạn mới thuộc đối tượng đóng bảo hiểm.

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Người đang thử việc có được trả thêm tiền đóng bảo hiểm vào lương không?

Thứ hai, về vấn đề hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thử việc

Căn cứ Khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP quy định:

9. Sửa đổi, bổ sung điểm b, d, đ, e, h khoản 1; khoản 2; khoản 5 Điều 21:

“b) Có việc làm

Người lao động được xác định là có việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

– Có quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm trong trường hợp này là ngày người lao động được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm ghi trong quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm;

– Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp người lao động là chủ hộ kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp người lao động là chủ doanh nghiệp. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày người lao động thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm về việc hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh;

– Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.”

Như vậy, bạn mới đang thử việc thì chưa được xác định là có việc làm và vẫn được nhận tiếp trợ cấp thất nghiệp.

Tham gia BHXH trong thời gian thử việc

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ ba, về vấn đề bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi có việc làm

Căn cứ Khoản 9 Điều 1 Nghị định 60/2020/NĐ-CP quy định như sau:

5. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 1 Điều này thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian còn lại mà người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định,…”

Như vậy, khi bạn hết thử việc và ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 tháng trở lên thì bạn sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp. Tuy nhiên, thời gian đóng nhưng chưa hưởng của bạn sẽ được bảo lưu lại.

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Trên đây là bài viết về vấn đề có được tham gia BHXH trong thời gian thử việc không?Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Xử phạt hành chính nếu không thông báo khi có việc làm

Nếu còn vướng mắc về vấn đề có được tham gia BHXH trong thời gian thử việc không; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

-> Thời gian NLĐ thử việc có được tính để hưởng trợ cấp thôi việc

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét