19006172

Có tăng mức dưỡng sức sau thai sản năm 2021 không?

Có tăng mức dưỡng sức sau thai sản năm 2021 không?

Em không có chỉ định của bác sĩ nhưng vẫn muốn hưởng chế độ dưỡng sức sau thai sản thì có được không ạ? Em được nghỉ bao lâu và phải làm thủ tục gì thế ạ? Và có tăng mức dưỡng sức sau thai sản năm 2021 không ạ vì em thấy đầu tháng này 1 chị công ty em nghỉ dưỡng sức xong cũng chỉ được 447.000 đồng như năm trước thôi? Em cám ơn nhiều!Mức dưỡng sức sau thai sản năm 2021

Dịch vụ tư vấn chế độ thai sản trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi về Mức dưỡng sức sau thai sản năm 2021 của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức sau thai sản

Căn cứ Khoản 1 Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 41. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày”.

Theo đó, bạn muốn hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh thì cần đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

– Đã trở lại làm việc ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định.

– Trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi.

– Được công ty đồng ý và làm hồ sơ đề nghị hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh.

Thứ hai, về thời gian được nghỉ hưởng dưỡng sức 

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“1. … Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.”

Theo đó, tùy vào từng trường hợp mà bạn sẽ được giải quyết số ngày nghỉ dưỡng sức tương ứng như sau:

– Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

– Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

– Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe nêu trên bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Thứ ba, về thủ tục giải quyết chế độ dưỡng sức sau sinh

Căn cứ Điểm 2.4 Khoản 2 Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH quy định:

“Điều 4. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

2.4. Trường hợp hưởng DSPHSK sau ốm đau, thai sản, TNLĐ, BNN: Hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 100, khoản 5 Điều 101 Luật BHXH; khoản 1 Điều 60 Luật ATVSLĐ là Danh sách 01B-HSB do đơn vị SDLĐ lập”.

Bên cạnh đó, Khoản 1 Điều 103 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 103. Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, người sử dụng lao động lập danh sách và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội”.

Theo đó, bạn không phải nộp giấy tờ gì cho công ty; công ty của bạn sẽ chuẩn bị mẫu 01B-HSB và gửi cơ quan BHXH để đề nghị giải quyết chế độ cho con của bạn. Thời hạn để công ty nộp hồ sơ đề nghị cho cơ quan BHXH là trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày bạn đủ điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức.

Thứ tư, về mức dưỡng sức sau thai sản năm 2021

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định Mức dưỡng sức sau thai sản năm 2021 như sau:

“3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở”.

Bên cạnh đó, Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định:

“Điều 3. Mức lương cơ sở

2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng”.

Mặt khác, Khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 86/2019/QH14 quy định như sau:

“Điều 3. Giao Chính phủ thực hiện một số biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2020

7. Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020″.

Theo đó, mức hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh của bạn một ngày được tính như sau:

– Trước ngày 01/07/2020: 30% x 1.490.000 đồng = 447.000 đồng.

– Từ ngày 01/07/2020: 30% x 1.600.000 đồng = 480.000 đồng.

Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID nên hiện nay mức lương cơ sở không tăng mà vẫn giữ nguyên mức 1.490.000 đồng.

Nếu còn vướng mắc về Mức dưỡng sức sau thai sản năm 2021 bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn chế độ thai sản trực tuyến 19006172 để được tư vấn, giải đáp. 

--> Nghỉ dưỡng sức sau sinh trùng ngày nghỉ tết có được nghỉ bù không?

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam