19006172

Có thể nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần ở nơi khác với nơi đóng BHXH không?

Có thể nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần ở nơi khác với nơi đóng BHXH không?

Tôi muốn hỏi về vấn đề: Có thể nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần ở nơi khác với nơi đóng BHXH không? Tôi quê ở Bình Định nhưng làm việc và đóng BHXH ở TP. Hồ Chí Minh. Nay tôi nghỉ việc và về quê lấy chồng. Xin hỏi tối có thể về Bình Định để lấy tiền 1 lần hay không? Nếu được thì có phải xin giới thiệu của BHXH bên TP. Hồ Chí Minh không?nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần ở nơi khácTư vấn bảo hiểm xã hội một lần:

Đối với câu hỏi của bạn: Có thể nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần ở nơi khác với nơi đóng BHXH không; Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Về vấn đề nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần ở nơi khác nơi cư trú

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 2 Quyết định 166/QĐ-BHXH quy định như sau:

Điều 2. Phân cấp giải quyết, chi trả và quản lý người hưởng

1. Phân cấp giải quyết hưởng các chế độ BHXH

1.2. BHXH huyện 1.2.3. Lập danh sách chi trả chế độ BHXH một lần do BHXH huyện chi trả; danh sách chi trả chế độ BHXH một lần do BHXH huyện giải quyết chuyển cơ quan Bưu điện chi trả; danh sách hỗ trợ ĐTKNN theo phân cấp thu.“

Bên cạnh đó, Quyết định 777/QĐ-BHXH quy định về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần như sau:

4.7 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết

Theo quy định nêu trên; người tham gia BHXH nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận/huyện hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh (trong trường hợp bảo hiểm xã hội tỉnh được phân cấp giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần) tại nơi cư trú; nghĩa là nơi đăng ký thường trú hoặc nơi có giấy tờ tạm trú. 

nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần ở nơi khácTư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7 : 1900 6172

Kết luận:

Bạn cư trú ở Bình Định thì bạn có thể nộp hồ sơ để hưởng BHXH một lần ở cơ quan BHXH cấp huyện tại tỉnh Bình Định mà không cần thiết phải xin giấy giới thiệu của cơ quan BHXH Thành phố Hồ Chí Minh.

Về vấn đề nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần ở nơi khác nơi cư trú, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Cách tính tiền trượt giá khi nhận BHXH một lần?

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề vướng mắc về Có thể nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần ở nơi khác với nơi đóng BHXH không? bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

luatannam