19006172

Có trên 300 NLĐ có phải thành lập hội đồng an toàn VSLĐ?

Có trên 300 NLĐ có phải thành lập hội đồng an toàn VSLĐ?

Xin chào mọi người, giải đáp giúp em thắc mắc này với, tôi vừa mới biết đến thông tin là đối với doanh nghiệp có trên 300 người lao động sẽ phải thành lập Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động lao động đúng không? Nếu có dưới 300 người nhưng vẫn muốn thành lập thì có được không vậy tổng đài? Xin cảm ơn tổng đài tư vấn rất nhiều.phải thành lập hội đồng an toàn VSLĐ

 Luật sư tư vấn chế độ tai nạn lao động 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, có trên 300 NLĐ có phải thành lập hội đồng an toàn VSLĐ?

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 38 Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 38. Tổ chức hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cơ sở

Việc tổ chức hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cơ sở theo Khoản 1 Điều 75 Luật An toàn, vệ sinh lao động được quy định như sau:

1. Người sử dụng lao động phải thành lập Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động lao động cơ sở trong các trường hợp sau đây:

a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc các lĩnh vực, ngành nghề quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định này và sử dụng từ 300 người lao động trở lên;

b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khác với cơ sở sản xuất, kinh doanh quy định tại Điểm a Khoản này, có sử dụng từ 1.000 người lao động trở lên;

c) Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.”

Dẫn chiếu đến Khoản 1 Điều 36 Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 36. Tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động

Việc tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động theo Khoản 1 Điều 72 Luật An toàn, vệ sinh lao động được quy định như sau:

1. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khai khoáng, sản xuất than cốc, sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế, sản xuất hóa chất, sản xuất kim loại và các sản phẩm từ kim loại, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim, thi công công trình xây dựng, đóng và sửa chữa tàu biển, sản xuất, truyền tải và phân phối điện, người sử dụng lao động phải tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động bảo đảm các yêu cầu tối thiểu sau đây:”

Như vậy, theo quy định trên thì doanh nghiệp bạn kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khai khoáng, sản xuất than cốc, sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế, sản xuất hóa chất, sản xuất kim loại và các sản phẩm từ kim loại, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim, thi công công trình xây dựng, đóng và sửa chữa tàu biển, sản xuất, truyền tải và phân phối điện và sử dụng từ 300 người lao động trở lên thì sẽ phải thành lập Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động lao động cơ sở.

Thứ hai, dưới 300 NLĐ có được tự nguyện thành lập Hội đồng ATVSLĐ?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 38. Tổ chức hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cơ sở

Việc tổ chức hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cơ sở theo Khoản 1 Điều 75 Luật An toàn, vệ sinh lao động được quy định như sau:

2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh khác với cơ sở sản xuất, kinh doanh quy định tại Khoản 1 Điều này thành lập Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động nếu thấy cần thiết và đủ Điều kiện để hoạt động.”

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp bạn có dưới 300 người lao động thì vẫn có thể thành lập Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động nếu thấy cần thiết và đủ điều kiện để hoạt động theo quy định.

Trên đây là bài viết về vấn đề có trên 300 NLĐ có phải thành lập hội đồng an toàn VSLĐ?

Nếu còn vấn đề gì vướng mắc xin vui lòng liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Doanh nghiệp có 350 NLĐ phải thành lập tổ chức y tế không?

Có hơn 30 NLĐ cần bao nhiêu người làm công tác ATVSLĐ?

luatannam