19006172

Con chết sau khi sinh chế độ thai sản được giải quyết như thế nào?

Con chết sau khi sinh chế độ thai sản được giải quyết như thế nào?

Con chết sau khi sinh chế độ thai sản được giải quyết như thế nào? Trên cơ quan tôi có trường hợp đã nhận tiền trợ cấp thai sản sau 2 tháng sinh con, nhưng đến tháng thứ 3 con của người đó bị mất, vậy họ có phải trả lại tiền trợ cấp thai sản không ạ?Con chết sau khi sinhTư vấn Chế độ thai sản:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với trường hợp: Con chết sau khi sinh chế độ thai sản được giải quyết như thế nào; chúng tôi xin trả lời như sau:

Về thời gian hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà con chết:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động”.

Và điều luật trên được hướng dẫn cụ thể tại điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

” 1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội và được hướng dẫn cụ thể như sau:

b) Trường hợp lao động nữ nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, sau khi sinh con mà con bị chết, nếu lao động nữ đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội thì ngoài chế độ thai sản đối với thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, lao động nữ được hưởng chế độ quy định tại khoản 3 Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội.”

Như vậy:

Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ thêm 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian 6 tháng.

Con chết sau khi sinh

Tư vấn Chế độ thai sản trực tuyến qua tổng đài 1900 6172

Theo thông tin bạn cung cấp, lao động nữ của cơ quan bạn đã nghỉ hưởng chế độ sau sinh đến tháng thứ 3 thì con mất. Vì vậy, trường hợp này lao động nữ còn được nghỉ việc thêm 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá 6 tháng. 

Kết luận: Lao động nữ không phải trả lại tiền trợ cấp thai sản đã nhận mà sẽ được nghỉ thêm 02 tháng tính từ ngày con chết. 

Trên đây là bài viết về vấn đề: Con chết sau khi sinh chế độ thai sản được giải quyết như thế nào? Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Hồ sơ hưởng chế độ thai sản và thời gian nộp

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam