19006172

Con mất sau sinh có được nhận tiền trợ cấp một lần khi sinh con không?

Con mất sau sinh có được nhận tiền trợ cấp một lần khi sinh con không?

Em xin nghỉ thai sản 2 tháng trước khi sinh. Em sinh con được 3 tháng thì em bé mất. Cho em hỏi trường hợp của em sẽ được nghỉ thêm mấy tháng thai sản? Khi con mất thì em phải nộp giấy tờ gì cho công ty để được hưởng chế độ thai sản? Trường hợp con mất em có được nhận tiền trợ cấp một lần khi sinh con không?Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi Con mất sau sinh có được nhận tiền trợ cấp một lần khi sinh con không của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, thời gian nghỉ thai sản khi con mất sau sinh 

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

“Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

3. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.”

Như vậy, theo quy định này trường hợp bạn sinh con được 03 tháng thì bé mất, bạn sẽ được nghỉ thêm 02 tháng tính từ ngày con chết. Tuy nhiên, do bạn đã nghỉ việc 2 tháng trước khi sinh con nên nếu sau khi bé mất bạn nghỉ thêm 02 tháng thì tổng thời gian nghỉ của bạn là 7 tháng bị vượt quá quy định thời gian nghỉ thai sản 06 tháng trong trường hợp sinh 01 nên sau khi con bạn mất bạn chỉ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thứ hai, giấy tờ cần phải nộp cho công ty để được hưởng chế độ thai sản khi con mất sau sinh 

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Quyết định 166/QĐ – BHXH quy định như sau:

“Điều 4. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

2. Tiếp nhận hồ sơ giấy do đơn vị SDLĐ nộp theo hướng dẫn tại điểm 2.1, 2.2, 2.4 khoản này và hồ sơ do người lao động, thân nhân người lao động nộp theo hướng dẫn tại điểm 2.3 khoản này với thành phn hồ sơ cho từng loại chế độ như sau:

2.2.2. Lao động nữ sinh con:

a) Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con.

b) Trường hợp con chết sau khi sinh: Ngoài hồ sơ nêu tại nội dung a tiết này có thêm bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử hoặc bản sao giấy báo tử của con; trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết.”

Như vậy, theo quy định này trường hợp con bạn chết sau sinh để giải quyết hưởng chế độ thai sản bạn cần phải chuẩn bị những giấy tờ sau:

+ Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khái sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con.

+ Bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử hoặc bản sao giấy báo tử của con.

nhận tiền trợ cấp một lần khi sinh con

Thứ ba, con mất sau sinh có được nhận tiền trợ cấp một lần khi sinh con không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội quy định như sau:

“Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

Như vậy, theo quy định này điều kiện hưởng trợ cấp một lần là lao động nữ sinh con. Do đó, chỉ cần bạn sinh con thì sẽ được hưởng trợ cấp một lần sinh con không quan trọng con bạn sinh ra đã mất hay vẫn còn sống.

Trên đây là bài viết về vấn đề Con mất sau sinh có được nhận tiền trợ cấp một lần khi sinh con không?

Nếu còn vướng mắc về Con mất sau sinh có được nhận tiền trợ cấp một lần khi sinh con không; bạn vui lòng liên hệ Dịch vụ tư vấn chế độ thai sản trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

-> Thời gian giải quyết chế độ thai sản theo quy định

luatannam