19006172

Con thương binh 3/4 có phải mua thẻ BHYT ở THPT không?

Con thương binh 3/4 có phải mua thẻ BHYT ở THPT không?

Con của thương binh 3/4 có phải mua thẻ BHYT khi đi học trung học phổ thông không? Em thấy các bạn khác bố là thương binh sẽ được cấp thẻ mà không cần mua. Trường hợp được cấp thẻ miễn phí thì mức hưởng sẽ là 100% chi phí đúng không ạ?Con thương binh 3/4 có phải mua thẻ BHYT

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế qua tổng đài 19006172

 Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, con thương binh 3/4 có phải mua thẻ BHYT ở THPT không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Nghị định 236-HĐBT về xếp hạng thương binh như sau:

“Điều 6.-Thương binh được xếp thương tật theo 4 hạng:

– Hạng 1: mất từ 81% đến 100% sức lao động do thương tật; mất hoàn toàn khả năng lao động, cần có người phục vụ.

– Hạng 2: mất từ 61% đến 80% sức lao động do thương tật: mất phần lớn khả năng lao động, còn tự phục vụ được.

– Hạng 3: Mất từ 41% đến 60% sức lao động do thương tật: mất khả năng lao động ở mức trung bình.

– Hạng 4: Mất từ 21 đến 40% sức lao động do thương tật: giảm nhẹ khả năng lao động.”

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi, bổ sung năm 2012 như sau:

2. Thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được Nhà nước mua bảo hiểm y tế cho cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.”

Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp con của thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà có độ tuổi từ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng còn đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sẽ được Nhà nước cấp thẻ BHYT. Con của thương binh hạng 3/4 sẽ không được Nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí theo quy định. Dẫn chiếu đến trường hợp bạn là con của thương binh hạng 3 – mức suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60%. Khi bạn đi học trung học phổ thông thì hiện nay không được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

Thứ hai, mức hưởng BHYT đối với con thương binh

Căn cứ tại điểm d Khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định về mức hưởng của bảo hiểm y tế như sau:

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

Như vậy, nếu thuộc đối tượng con thương binh có mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì sẽ được cấp thẻ BHYT với mức hưởng 95% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, bố bạn không thuộc trường hợp này nên bạn sẽ tham gia BHYT theo đối tượng học sinh với mức hưởng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc thì bạn có thể liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Con của thương binh hạng 2/4 đã trên 18 tuổi có được cấp thẻ BHYT?

Có phải mua BHYT học sinh khi đã được cấp miễn phí?