19006172

Thương binh hạng 3/4 có được hưởng trợ cấp hàng tháng không?

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi Thương binh suy giảm bao nhiêu % thì được hưởng trợ cấp hàng tháng? Tôi là thương binh hạng 3/4 có được hưởng trợ cấp hàng tháng không? Mức trợ cấp hàng tháng của thương binh hạng ¾ là bao nhiêu? Xin cảm ơn!Hạng 3/4Tư vấn chế độ chính sách:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấnVề thương binh hạng 3/4 có được hưởng trợ cấp hàng tháng không; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Thương binh nào được hưởng trợ cấp hàng tháng?

Căn cứ pháp luật: Khoản 1 Điều 24 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 quy định như sau:

“Điều 24. Chế độ ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

1. Trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh như sau:

a) Trợ cấp hằng tháng căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể và loại thương binh;

b) Trợ cấp người phục vụ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình;

c) Phụ cấp hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên;

d) Phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh hưởng phụ cấp đặc biệt hằng tháng thì không hưởng phụ cấp hằng tháng.”

Theo quy định này, mức trợ cấp hàng tháng của thương binh dựa vào tỉ lệ tổn thương cơ thể. Mặt khác, theo quy định tại khoản 2 điều 4 nghị định 55/2023/NĐ-CP thì trợ cấp hàng tháng chỉ dành cho thương binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên.   

Như vậy theo những quy định trên thì thương binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng. Thương binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 5% tới 20% chỉ được nhận trợ cấp một lần.

Thương binh hạng 3/4 có được hưởng trợ cấp hàng tháng không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Nghị định 236-HĐBT về xếp hạng thương binh thì:

“– Hạng 3: Mất từ 41% đến 60% sức lao động do thương tật: mất khả năng lao động ở mức trung bình.”

Như vậy theo quy định trên thương binh hạng 3/4 là người có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60%. Với tỉ lệ tổn thương cơ thể lớn hơn 20%, Thương binh hạng 3/4 có được hưởng trợ cấp hàng tháng.

Mức hưởng trợ cấp hàng tháng của thương binh hạng ¾ là bao nhiêu?

Căn cứ pháp luật: Khoản 2 Điều 4 Nghị định 55/2023/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 4. Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

2. Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.”

Khi đối chiếu với Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 55/2023/NĐ-CP thì mức hưởng trợ cấp hàng tháng của thương binh ¾ có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 41% tới 60% là từ 2.702.000 đồng/tháng tới 3.953.000 đồng/tháng, tùy vào tỉ lệ tổn thương cơ thể của từng thương binh.  

Dẫn chiếu đến trường hợp của bác; bác là thương binh hạng 3/4 nhưng bác không cung cấp cụ thể thông tin về tỉ lệ tổn thương cơ thể . Vì vậy, bác có thể đối chiếu với bảng dưới đây để biết cụ thể mức hưởng trợ cấp hàng tháng của mình.

STT Tỷ lệ tổn thương cơ thể Mức trợ cấp

(đồng/tháng)

1 41% 2.702.000
2 42% 2.766.000
3 43% 2.829.000
4 44% 2.899.000
5 45% 2.965.000
6 46% 3.031.000
7 47% 3.095.000
8 48% 3.161.000
9 49% 3.229.000
10 50% 3.293.000
11 51% 3.361.000
12 52% 3.427.000
13 53% 3.490.000
14 54% 3.557.000
15 55% 3.624.000
16 56% 3.691.000
17 57% 3.753.000
18 58% 3.821.000
19 59% 3.889.000
20 60% 3.953.000

Hạng 3/4

Tư vấn Chế độ chính sách trực tuyến 1900 6172

Kết luận: Thương binh hạng 3/4 là thương binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 41% tới 60% và sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng với mức từ2.702.000  đồng đến3.953.000  đồng mỗi tháng từ ngày 01 tháng 07 năm 2023 theo quy định của nghị định 55/2023/NĐ-CP.

Trên đây là bài viết về vấn đề thương binh hạng 3/4 có được hưởng trợ cấp hàng tháng không? Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết sau:

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề thắc mắc. Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn trực tiếp.

luatannam